Galéria Foyer

Dramaturgický plán na rok 2023

 

Autor výstavy: Jozef Švikruha

Názov výstavy: Metamorfózy hudby

Termín výstavy: 16.2. –17.4..2023

Vernisáž výstavy 16.2. 2023 o 17.00 hod

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Švikruha /*1943/ maliar a pedagóg na ZUŠ v Trenčíne sa bude prezentovať maľbou v technike olej s hudobnými motívmi. Absolvent Pedagogického inštitútu v Nitre / neskôr Pedagogická fakulta/ v  roku 1964. Autor je nositeľom štátneho Vyznamenania Ministerstva školstva Slovenkej republiky a Veľkej medaily sv. Gorazda. Je členom Umeleckej besedy Slovenskej v Bratislave. Žije a tvorí v Trenčíne.

Autor výstavy: Ján Huňady

Názov výstavy: Rozhovory

Inštalácia výstavy: 17.4.2023 /pondelok/

Vernisáž výstavy: 20.4.2023  o 17.00 hod./štvrtok/

Termín výstavy: 20.4. – 29.5 .2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Huňady PhD.  /*1966/ maliar, grafický dizajnér a pedagóg  sa bude prezentovať voľnou maliarskou tvorbou realizovanou v duchu abstrakcie a expresívneho vyjadrenia. Je absolventom FF Konštantína Filozofa v Nitre (2009).  Je členom Združenia N 89 a Umeleckej besedy slovenskej.  Žije a tvorí  vo Veľkom Záluží. Výstava autora je poctou jeho bývalému učiteľovi na ZUŠ v Zlatých Moravciach akad. sochárovi Štefanovi Partlovi /1941 – 2023/.

Autor výstavy: Ján Svatík

Názov výstavy:  Výber z tvorby

Inštalácia výstavy: 29.5.2023 /pondelok/

Vernisáž výstavy:  1.6.2023 /štvrtok/

Termín výstavy: 1. 6. –  8.7.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Svatík /* 1963/ rodák z Vrábel sa bude  prezentovať abstraktnou a gestickou  maľbou, expresívne spracovanými motívmi krajiny, vnútornými reflexiami a náladami prírody. Okrem maľby sa venuje i digitálnej grafike a drobnej plastike. V rokoch 1978 až 1982  študoval na Škole umeleckého priemyslu v Kremnici. V súčasnosti Ján Svatík pracuje ako grafik. Žije a tvorí v Bratislave


P R Á  Z D N I N Y


Autor výstavy: Rudolf Rabatin

Názov výstavy:  Rezonancie

Inštalácia výstavy: 7.9.2023 /štvrtok/

Vernisáž výstavy: 8.9. 2023 /piatok/

Termín výstavy: 8.9. –  31.10.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

 

Autor výstavy: Emil Semanco

Názov výstavy: Druhá strana skla

Inštalácia výstavy: 2.11.2023

Vernisáž výstavy: 3.11. 2023 /piatok/

Termín výstavy: 3.11. –  11.12.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

 

Autor výstavy: Pavol Hammel

Názov výstavy:  Farebná pošta

Inštalácia výstavy: 12.12.2023 /streda/

Vernisáž výstavy: 14. 12. 2023 /štvrtok/

Termín výstavy: 14.12. 2023 –  30.01.2024

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

V jeho maliarskom prejave dominuje abstraktné umenie, ktoré mu ponúka obrovský rozsah možností kombinácie farieb, a práve tie sú v jeho autorskom podaní preferované, nie však na úkor myšlienky a sujetu. Námetová skladba diel je rȏznorodá. Sú to nielen témy z bežného každodenného života, ale i vážnejšieho charakteru s filozofickým podtextom.

 

ATELIÉR 518

Autor výstavy: Svoje diela vystavujú študenti štvrtého ročníka z odboru Výtvarná edukácia – Markéta Foltánová, Martina Kukučková, Kristína Marmoľová, Kristína Krišková, Virág Csillagová, Lenka Richvalská, Matúš Jurčík, Petra Urbanová, Henrieta Ďurovová.

Názov výstavy:  Ateliér 518

Inštalácia výstavy: 31.01.2024 /streda/

Vernisáž výstavy: 01. 02. 2024 /štvrtok/

Termín výstavy: 01.02. 2024 –  27.02.2024

Kurátori výstavy: Mgr. Ľ. Zabadal, Phd., PhDr. Marta Hučková Kocianová

 

Autor výstavy: Daniel Bidelnica

Názov výstavy:  Moje DNA

Inštalácia výstavy: 8.4.2024 /pondelok/

Vernisáž výstavy: 9. 4. 2024 /utorok/

Termín výstavy: 9.4. 2024 –  30.05.2024

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Nitriansky rodák akademický maliar Daniel Bidelnica /1957/ je absolventom VŠVU v Bratislave kde študoval na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena a v ateliéri doc. Eugénie Lehotskej. Od tohto obdobia tvorí ako umelec v slobodnom povolaní. Záber jeho tvorby je široký od maľby, grafiky, farebnej plastiky, body paintingu, zasahuje do reklamy a tiež sa venuje novým formám dizajnu. Bidelnicova tvorba prechádzala viacerými vývojovými etapami – od realistickej postupne prechádzala ku geometrickej abstrakcii, v ktorej sa stával dominantným kolorizmus. Novým impulzom pre maliarsku tvorbu autora sa stali študijné zahraničné pobyty a nimi boli ovplyvnené i obdobia jeho maliarskej práce. Výbušná sila autorových kompozícií priťahuje vnímateľa i svojou farebnosťou v ktorej prevládajú slnečné, teplé až ohnivé farby s komplementárnou zeleňou, všetko posolstvá života. Svoju tvorbu autor, okrem európskych krajín, predstavil v Kanade, Mexiku, Brazílii, Egypte a inde vo svete. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných a galerijných zbierkach takmer po celom svete. V Galérii Foyer v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sa Daniel Bidelnica predstaví výberom tapisérií a počítačovou grafikou. Žije a tvorí v Rusovciach pri Bratislave.

 

Salón jubilantov UBS

Trvanie výstavy: 31.5. – 30.6.2024

Vernisáž výstavy: 6.6.2024 o 17.00 hod.

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Umelecká beseda slovenská – najstarší umelecký spolok na Slovensku založený v roku 1921 je jediná organizácia s výtvarným zameraním, ktorá si každoročne pripomenie jubilejné výročia svojich členov a umožňuje im, aby sa svojou tvorbou predstavili nielen svojim kolegom, ale aj širšej kultúrnej verejnosti.  Výstava, ktorú možno nazvať salónom, bude prezentovať diela autorov, ktoré sú súčasťou ich aktuálneho tvorivého programu. Napriek rozmanitosti prejavov, rôznorodosti techník a mnohorakosti námetovej skladby diel presvedčí o ich úsilí zaujať svojimi autorskými výpoveďami.

V tomto roku budú odprezentované diela nasledujúcich autorov: Miroslav Bartoš, Milan Stano, Štefan Zajíček, František Paluška, Rudolf Rabatin, Katarína Polgary, Jaroslav Uhel, Martin Račko, Rudolf Rypák, Kristína Šubjaková, Miron Špeník, Anna Rusinkovičová, Jana Blašková, Marek Záhorský, Malgorzata Twardzik-Wilk.

 

 

Dramaturgický plán výstav SDN v Nitre 2024 / II.polrok –  Galéria Foyer

 

Autor výstavy: Milada Ždrnja

Inštalácia+sprístupnenie výstavy: 2.9.2024

Vernisáž:                                           5.9.2024

Trvanie výstavy:                              21.10.2024

Milada Ždrnja (1965) dlhodobo tvorí a pôsobí v Trenčíne. Absolventka VŠVU v Bratislave – Ateliér textilnej tvorby v priestore. Pravidelne sa zúčastňuje na sympóziách, tvorivých pobytoch, krajinárskych plenéroch a kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Úspešne vystavuje aj samostatne. Lektoruje rozmanité kreatívne kurzy zamerané na rôzne textilné techniky. Je riadnou členkou Umeleckej besedy slovenskej.

 

Autor výstavy: Veronika Weberová

Inštalácia+sprístupnenie výstavy: 21.10.2024

Vernisáž:                                           24.10.2024

Trvanie výstavy:                              9.12.2024

Veronika Weberová /1987/. Absolventka Pedagogickej fakulty, Katedry výtvarnej výchovy odboru Didaktika výtvarnej výchovy na  Univerzite Komenského v Bratislave. V r. 2015 – študijný pobyt na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.  Individuálne i na kolektívnych výstavách vystavuje  na Slovensku i v zahraničí. Venuje savoľnej maliarskej tvorby a pedagogickej práci. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave, kde žije i tvorí.

Autor výstavy: Rudolf Rypák

Inštalácia+sprístupnenie výstavy: 9.12.2024

Vernisáž:                                           12.12.2024

Trvanie výstavy:                              26.1.2025

Rudolf Rypák /1959/. Ťažisko maliarskej tvorby autora je v krajinomaľbe v orientácii, ktorá nadväzuje na prvky postimpresionizmu. Svoj tvorivý záujem  presúva i do abstraktného prejavu. Monochrómna farebnosť vo variabilite nesie výrazové kvality a dramatickú expresivitu. Absolvoval viacero individuálnych i kolektívnych výstav v rámci Slovenska i zahraničia.  Je členom Umeleckej besedy slovenskej. Autor žije a tvorí v Piešťanoch.