Galéria Foyer

Dramaturgický plán na rok 2023

 

Autor výstavy: Jozef Švikruha

Názov výstavy: Metamorfózy hudby

Termín výstavy: 16.2. –17.4..2023

Vernisáž výstavy 16.2. 2023 o 17.00 hod

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Švikruha /*1943/ maliar a pedagóg na ZUŠ v Trenčíne sa bude prezentovať maľbou v technike olej s hudobnými motívmi. Absolvent Pedagogického inštitútu v Nitre / neskôr Pedagogická fakulta/ v  roku 1964. Autor je nositeľom štátneho Vyznamenania Ministerstva školstva Slovenkej republiky a Veľkej medaily sv. Gorazda. Je členom Umeleckej besedy Slovenskej v Bratislave. Žije a tvorí v Trenčíne.

Autor výstavy: Ján Huňady

Názov výstavy: Rozhovory

Inštalácia výstavy: 17.4.2023 /pondelok/

Vernisáž výstavy: 20.4.2023  o 17.00 hod./štvrtok/

Termín výstavy: 20.4. – 29.5 .2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Huňady PhD.  /*1966/ maliar, grafický dizajnér a pedagóg  sa bude prezentovať voľnou maliarskou tvorbou realizovanou v duchu abstrakcie a expresívneho vyjadrenia. Je absolventom FF Konštantína Filozofa v Nitre (2009).  Je členom Združenia N 89 a Umeleckej besedy slovenskej.  Žije a tvorí  vo Veľkom Záluží. Výstava autora je poctou jeho bývalému učiteľovi na ZUŠ v Zlatých Moravciach akad. sochárovi Štefanovi Partlovi /1941 – 2023/.

Autor výstavy: Ján Svatík

Názov výstavy:  Výber z tvorby

Inštalácia výstavy: 29.5.2023 /pondelok/

Vernisáž výstavy:  1.6.2023 /štvrtok/

Termín výstavy: 1. 6. –  8.7.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Svatík /* 1963/ rodák z Vrábel sa bude  prezentovať abstraktnou a gestickou  maľbou, expresívne spracovanými motívmi krajiny, vnútornými reflexiami a náladami prírody. Okrem maľby sa venuje i digitálnej grafike a drobnej plastike. V rokoch 1978 až 1982  študoval na Škole umeleckého priemyslu v Kremnici. V súčasnosti Ján Svatík pracuje ako grafik. Žije a tvorí v Bratislave


P R Á  Z D N I N Y


Autor výstavy: Rudolf Rabatin

Názov výstavy:  Rezonancie

Inštalácia výstavy: 7.9.2023 /štvrtok/

Vernisáž výstavy: 8.9. 2023 /piatok/

Termín výstavy: 8.9. –  31.10.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

 

Autor výstavy: Emil Semanco

Názov výstavy: Druhá strana skla

Inštalácia výstavy: 2.11.2023

Vernisáž výstavy: 3.11. 2023 /piatok/

Termín výstavy: 3.11. –  11.12.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

 

Autor výstavy: Pavol Hammel

Názov výstavy:  Farebná pošta

Inštalácia výstavy: 12.12.2023 /streda/

Vernisáž výstavy: 14. 12. 2023 /štvrtok/

Termín výstavy: 14.12. 2023 –  30.01.2024

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

V jeho maliarskom prejave dominuje abstraktné umenie, ktoré mu ponúka obrovský rozsah možností kombinácie farieb, a práve tie sú v jeho autorskom podaní preferované, nie však na úkor myšlienky a sujetu. Námetová skladba diel je rȏznorodá. Sú to nielen témy z bežného každodenného života, ale i vážnejšieho charakteru s filozofickým podtextom.

 

ATELIÉR 518

Autor výstavy: Svoje diela vystavujú študenti štvrtého ročníka z odboru Výtvarná edukácia – Markéta Foltánová, Martina Kukučková, Kristína Marmoľová, Kristína Krišková, Virág Csillagová, Lenka Richvalská, Matúš Jurčík, Petra Urbanová, Henrieta Ďurovová.

Názov výstavy:  Ateliér 518

Inštalácia výstavy: 31.01.2024 /streda/

Vernisáž výstavy: 01. 02. 2024 /štvrtok/

Termín výstavy: 01.02. 2024 –  27.02.2024

Kurátori výstavy: Mgr. Ľ. Zabadal, Phd., PhDr. Marta Hučková Kocianová