Jozef Švikruha – Metamorfózy hudby

    Jozef Švikruha       Metamorfózy hudby

„Túžbou planie mi duša spievať o  zmenách podôb

na nové tvary: Bohovia, zahrňte priazňou môj zámer

(veď vy ste strojcami premien) a od samých začiatkov sveta

spriadajte jednostaj plynúci spev až do mojich časov.“

 

Citát posledného veľkého básnika starého Ríma Publia Ovidia Nasa (43 pred n. l. – 18 n. l.), autora nesmrteľného diela Metamorphoses, som nie náhodou vybrala k tvorbe  jubilujúceho maliara a pedagóga Jozefa Švikruhu. Tak ako Ovidiove Metamorfózy sú plodom intelektuálnej schopnosti a tvorivej fantázie, ktorá  vytvára iluzórny svet vlastných citov, tak i v diele autora máme možnosť sledovať jeho neustále, tvorivé a invenčné napredovanie, premeny v tvorbe smerujúce stále k väčšej dokonalosti.

Vážení priatelia, životné jubileum človeka je vždy vážnym poobhliadnutím sa spätne do svojho života. Hodnotenia výsledkov svojej tvorivej duševnej práce a aktivity. K takémuto bilancovaniu dospel i priateľ maliar a pedagóg Jozef Švikruha.

Do nedávneho obdobia v jeho tvorbe dominovala malebná krajina Oravy, Liptova,  Turca  a Považia, kde nachádzal motívy týchto rázovitých oblastí rodného Slovenska. Ich atmosféru vo svojich kompozíciách pretváral do pôsobivého farebného výrazu a prírodné výseky mierne štylizoval v úcte, s pátosom a láskou.

Priatelia, avšak na súčasnej výstave sa nestretávame s jeho baladickými krajinami, ale s úplne iným motívom tvorby autora, ktoré charakterizuje  tvorivé obdobie posledných troch rokov /2019-2023/. Očarenie hudbou svetových klasikov Bacha, Mozarta, Mendelsshona, Beethovena, Čajkovského, Chopina, Ravela, Brahmsa a ďalších našlo odozvu v jeho najnovšej výberovej kolekcii diel, ktoré dnes autor Jozef Švikruha predstavuje nitrianskej verejnosti.

Citácia Martin Šugar: „Vizuálna interpretácia hudby sprevádza dejiny výtvarnej moderny od jej počiatkov a pretrváva aj v súčasnosti. Švikruha si prirodzene osvojil výrazové prostriedky orfického kubizmu. Číra esencia farby plynie na plátnach Jozefa Švikruhu podobne ako Čajkovského hudba éterom, no nejde o ilustráciu hudobného diela. Dominujúce vertikály či citácie detailov hudobných nástrojov síce určujú rytmus, základom je však farba, ktorou hudobne autor premieňa tonalitu, dynamiku, melodiku a harmóniu raz na kontrastné, inokedy zas na komplementárne farebné kompozície.“

Ako môžeme vnímať, autor maľuje každý daný hudobný motív s plným  nasadením svojho maliarskeho umenia. V jeho precítení a pretlmočení cez paletu a štetec odovzdáva zo seba všetko, čo momentálne cíti, čo ho inšpiruje k umeleckej výpovedi podporovaný tónmi skladieb svetových hudobných skladateľov.

Slovenský výtvarník Jozef Švikruha sa narodil 2. decembra 1943  v malebnej dedinke v Strážovských vrchoch v Trebichave pri Bánovciach nad Bebravou. V tomto meste ukončil i strednú školu. Jeho ďalšia cesta za vedomosťami viedla do Nitry na novozaložený Pedagogický inštitút, kde navštevoval ateliér maľby u doc. Ľudovíta Jelenáka, ktorý absolvoval v roku 1964.

K prvým absolventom v roku 1963 patril i Nitran prof. Štefan Gero, ilustrátorka Marianna Grznárová, ktorá ilustrovala publikáciu o Maťkovi a Kubkovi a mnohé ďalšie knižné tituly. Tiež k absolventom školy patrí i významná osobnosť slovenskej kultúry spisovateľ, dramatik, režisér, scenárista a vedúca osobnosť Radošinského naivného divala Stanislav Štepka, ktorý absolvoval v roku 1965.

Jozef Švikruha po štvorročnom štúdiu zotrval v nitrianskom prostredí a pedagogicky začal pôsobiť  najskôr v Sládečkovciach  a neskôr v Močenku. Po piatich rokoch praxe v roku 1969 odišiel do Bratislavy, tam zotrval do roku 1980. Jeho vtedajším učiteľským pôsobiskom bola Devínska Nová Ves. Následne v tom istom roku sa presťahoval do rodného Trenčianskeho kraja, do Trenčína, kde sa venoval tiež učiteľskému povolaniu /ZUŠ/ a vychoval množstvo študentov v oblasti výtvarného kumštu a dal im základy k  pokračovaniu štúdia buď na VŠVU v Bratislave alebo vyšších umelecky orientovaných školách na Slovensku.

K Nitre, kde prežíval svoje študentské roky má úprimný, priam nostalgický vzťah a rád sa do nej vracia. Svoje diela prezentoval na mnohých výstavách doma i v zahraničí, najmä v Taliansku, kde dostal pozvanie i v tomto roku na prezentáciu svojej tvorby v Miláne, práve s výstavou ktorú prezentuje dnes v Nitre, v Galérii Foyer.

Maliar a pedagóg Jozef Švikruha je nositeľom štátneho Vyznamenania Ministerstva školstva Slovenkej republiky a Veľkej medaily sv. Gorazda. Je členom Umeleckej besedy Slovenskej v Bratislave. Jozef Švikruha žije a tvorí v Trenčíne.

Jubilujúcemu autorovi a priateľovi Jozefovi Švikruhovi želám veľa inšpiračných impulzov, kreatívnych umeleckých nápadov, zaujímavých výstav, ktoré potešia milovníkov umenia. Ad multos annos !

 

Nitra 16.2.2023                                             PhDr. Marta Hučková Kocianová