Ján Svatík – SVETY

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre si vás dovoľuje pozvať 1.6.2023 o 17.00 na vernisáž výstavy pod názvom SVETY  maliara, výtvarníka Jána Svatíka v priestoroch Galérie Foyer.
Autor výstavy: Ján Svatík
Názov výstavy: Svety
Vernisáž výstavy: 1.6.2023 o 17.00 hod./štvrtok/
Termín výstavy: 1.6. – 8.7 .2023
Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Ján Svatík    /   Svetyvýber z tvorby

Vážení priatelia, životné jubileum človeka je vždy vážnym poobhliadnutím sa spätne do svojho života. Hodnotenia výsledkov svojej tvorivej duševnej práce a aktivity. K takémuto bilancovaniu dospel vo svojom jubilejnom roku   maliar  a grafický dizajnér, rodák z Vrábel Ján Svatík.

Vážení priatelia umenia,

sme si vedomí, že všetci sme súčasťou globálneho sveta, avšak každý z nás v sebe nesie a ukrýva ten svoj mikrosvet, ktorý si chráni a utieka sa do neho v čase, keď chce zostať iba sám so sebou, so svojimi myšlienkami, úvahami, rozhodnutiami, ktoré nasmerujú jeho ďalšie životné cesty.

Grafik a maliar Ján Svatík po dlhoročnom pôsobení v oblasti grafického dizajnu a reklamy vo svojej umeleckej duši priam začal bažiť po nutnosti voľného maliarskeho prejavu, pretavenia individuálnych reflexií. Na súčasnej výstave sa predstavuje úzkym výberom z jeho bohatej komornej tvorby, ktorá mapuje diela posledných štyroch rokov. Ako kreatívneho výtvarníka ho fascinuje a provokuje maliarsky  experiment k hľadaniu nových výrazových  konceptov v súhre kompozície, tvaru a farby.

Ako vraví: ,,Viaceré moje motívy gestickej maľby sú často uchopené intuitívne, bez príprav a veľkého špekulovania, tak podvedome odkrývam často svoje nálady a vnútorné rozpoloženia, ktoré rýchlym ťahom štetca dostávajú svoju konečnú podobu.“

Pod vplyvom týchto emočných podnetov z jeho maliarskej dielne vychádzajú vizuálne príťažlivé obrazy, v ktorých pretavuje aj svoje úvahy o zobrazení, sprítomnení interného prežiarenia kompozície v kontinuite s farebnou škálou v definícii čitateľnosti tvaru. Dynamika motívu nanesená na plochu plátna upútava vnímateľa diela meditatívnosťou autorského zámeru.

Výraznú odozvu má v jeho tvorbe i abstraktno-expresívne spracovanie  krajinárskych motívov a samotná  abstraktná maľba. Na margo spomeniem, že táto Svatíkova abstraktná maľba mi pripomína maliarske umenie Josefa Šímu /1891-1971/, českého maliara, ktorý patril k významným osobnostiam európskeho moderného umenia, ktorý  polstoročie pôsobil vo Francúzsku a tak bol považovaný i za francúzskeho maliara.

Rôznorodosť námetovej skladby diel autora upozorňuje na spektrum jeho výtvarného umeleckého potenciálu – prírodné motívy, floristické záznamy, figurálne kompozície sú výslednicou jeho imaginatívneho sveta v súčasnom rýchlom každodennom dianí.

Ďalším tvorivým okruhom autora je experimentovanie s digitálnym spracovaním voľných námetov, či už pretavením do maľby alebo vytvorením drobných plastík s využitím ready madeu začleneného do artefaktu.

Tvorba autora je svetom farieb a impresií, ktoré odzrkadľujú autorovo želanie po voľnosti, nespútanosti a nových maliarskych výziev. Zámerom a cieľom Jána Svatíka je aby výstava divákovi, konzumentovi umenia navodila pozitívne emócie a ponúkla zážitok z vnímania a objavenia jeho výtvarného sveta prostredníctvom artefaktov formou tvarov, farieb a nálad.

Diela tvorí kombinovanou technikou, akrylom a na súčasnej výstave je zastúpená i technika digitálnej grafiky. Ako si môžete všimnúť artefakty sú bez popisiek – názvov. Je to však zámer autora, ktorý necháva vnímateľa diela aby jeho tvorba rezonovala s asociáciami, ktoré čitateľ obrazu v ňom objavuje.

Maliar a grafik Ján Svatík sa narodil v Nitre 6.3.1963, avšak jeho rodným mestom sú Vráble. Strednú školu umeleckého priemyslu v Kremnici študoval v rokoch 1978 – 1982, kde kresbu  absolvoval pod vedením akad. maliarky Terézie Brezányovej-Kružlicovej, ktorá je absolventkou VŠVU v Bratislave oddelenia voľnej grafiky a knižnej ilustrácie, ktoré viedol prof. Vincent Hložník.

Grafiku študoval  u profesora Pavla Karolyho a práve tento výtvarný odbor sa stal pre Svatíka dominantným v jeho výtvarnom zameraní. Po ukončení štúdií odchádza z rodného mesta do Bratislavy najskôr do Televíznych ateliérov kde pôsobil od r. 1986, ďalšou medzizastávkou v zamestnaní to boli rôzne reklamné agentúry. V rokoch 1988-1990 pedagogicky pôsobilna Polygrafickej škole  tiež v Bratislave.  V súčasnosti pracuje ako grafik, pričom spolupracoval a spolupracuje s viacerými známymi značkami, aktuálne spomeniem Slovan Bratislava. Žije pracuje a tvorí v Bratislave.

Nitra 1. jún 2023                                                       PhDr. Marta Hučková Kocianová