Nitriansky Montmartre 9/2023

Na Nitrianskom Montmartri sa bude v dňoch 15.9. a 16.9.2023 konať ďalšie úžasné, a pre nitriansku kultúru významné, podujatie.

NITRÁNSKA VERKLIKÁREŇ & GAŠPARIÁDA 2023

10. Medzinárodné stretnutie verklikárov / Medzinárodná prehliadka tradičného bábkového divadla
10th International Organ Grinder Meeting / Intenational Festival of the Traditional Puppet Theater
Gašpariáda a Nitránska verklikáreň a sú podujatia, ktoré znovu spájajú to, čo k sebe odpradávna patrilo: lútky a verklíky. Podujatia navracajú na verejné priestranstvá vystúpenia kočovných bábkarov a potulných verklikárov, ktorí k týmto priestranstvám neodmysliteľne patrili od 18. storočia až do polovice 20. storočia a ktorí z nich boli v druhej polovici minulého storočia vykázaní. Aj bábkarom, aj verklikárom bolo znemožnené vykonávať živnosť a tak sa táto tradícia zo slovenských miest a dedín vytratila. Ľudové divadlo a mestský folklór, ktorý verklikári predstavovali, postupne nahradili iné formy ľudovej zábavy. V krajinách, kde tieto živnosti či remeslá neboli vytesnené na okraj spoločnosti a kde ich nositelia neboli perzekvovaní, prežívajú do dnešných dní, tešia sa veľkej popularite a sú súčasťou ako rôznych podujatí, tak súčasťou koloritu každodenného života. Vytvorenie a výroba ako bábkového divadla, tak mechanického hudobného automatofónu totiž vyžadovali vysokú remeselnú zručnosť a nadanie ich tvorcov a spájali v sebe rôzne remeslá, z ktorých sú dnes mnohé na pokraji zániku. Gašpariáda a Nitránska verklikáreň sú podujatia svojim obsahom a formou najbližšie deťom, ale s nimi zároveň vnímajú kontext týchto vystúpení aj dospelí diváci. Význam tradičného bábkového divadla podčiarkuje jeho zápis do slovenského Národného zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva v roku 2013 a spolu s českým bábkarstvom zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO ako tradičného interpretačného umenia v roku 2016.
Počas dvoch dní sa predstaví divákom sedem súborov tradičného bábkového divadla zo štyroch krajín: Divadlo Bořivoj a Teatro Pimprle z Českej republiky, Irene Vecchia z Talianska, Mikropódium Andrása Lénárta z Maďarska a domáce divadlá DFS Hájenka, Teatro Carnevalo a Tyjátr. Nitránskej verklikárne sa zúčastnia slovinskí flašinetári Irena Svetina, Jelka Štuler a Rastislav Rastko Tepina, Karl Heinz a Monika Steidl z Nemecka, českí flašinetári Pavla Burdková, Jan Bondra, Martin Bondra a Zdeněk Polášek, Ula Kłosiewicz a Tomek Sylwestrzak z Poľska, rakúsky flašinetár Hans Günther Hoppe a slovenský verklikár Ivan Gontko. Obe podujatia sú príspevkom k Európskym dňom kultúrneho dedičstva.
Realizáciu podujatí podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, Mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj a uskutočnia sa v spolupráci so Starým divadlom K. Spišáka v Nitre a združením bod.K7, ktorí sú partnermi podujatia.