Vnemovo citlivé divadlo

Senzorická miestnosť.
V rámci projektu „Vnemovo citlivé divadlo“ sme uviedli do života Senzorickú miestosť, ktorá je prioritne určená pre návštevníkov s poruchou autistického spektra, poslúži však každému návštevníkovi, ktorý bude potrebovať z nejakého dôvodu opustiť divadelnú sálu a upokojiť sa. Krstnou mamou je pani Eva Večerová, ktorá sa už veľa rokov angažuje v pomoci ľuďom s poruchou autistického spektra v Nitre. Ďakujeme všetkým zúčastneným, sponzorom, partnerom a tvorcom tejto úžasnej myšlienky.

 

Asistencia pri zabezpečovaní verejných divadelných produkcií – program  „Vnemovo citové divadlo“ je nová funkcia ktorej náplňou práce je pomáhať rodičom a pedagógom pri zvládnutí krízovej situácie ktorá by vznikla počas divadelného predstavenia. Asistenka vám v takom prípade ponúkne svoju pomoc, a je iba na vás, či využijete túto službu alebo nie.

A čo nám o sebe prezradila Asistentka pri zabezpečovaní verejných divadelných produkcií – program  „Vnemovo citové divadlo“ Miroslava Gajdošová

„Študujem psychológiu a absolvovala som strednú pedagogickú školu so zameraním na učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, kde som nadobudla poznatky aj v oblasti špeciálnej pedagogiky. Moje skúsenosti s deťmi pochádzajú z praxe v školskom prostredí a z opatrovania detí.“

Miroslava Gajdošová