Revitalizácia uličného priestoru

Revitalizácia uličného priestoru na Ul. 7. pešieho pluku.

Architektonické návrhy na revitalizáciu uličného priestoru pred Starým Divadlom Karola Spišáka v Nitre vytvorili účastníci interdisciplinárneho vzdelávacieho kurzu s názvom “ZELENÉ ZÁSAHY A INOVÁCIE“, ktorý sa uskutočnil od 05.-09. júna 2023 v priestoroch Ústavu krajinnej architektúry, FZKI SPU v Nitre. Kurz bol jednou z aktivít stratégie “Race to Zero“. Výsledkom takýchto aktivít je zvýšenie povedomia o zelených inováciách na univerzite, ktoré napĺňajú ciele v rámci hodnotenia GreenMetric. Počas celého týždňa sa účastníci súbežne venovali štyrom nosným témam (Setting and Infrastructure, Energy and Climate Change, Water, Education). Na tieto témy hľadali experimentálne riešenia (prototypy) v rámci konkrétnych zadaní. Kurz bol určený pre odbornú verejnosť a študentov krajinnej architektúry, architektúry, urbanizmu a dizajnu. Výsledné práce jednotlivých skupín budete mať možnosť vidieť na podujatí Nitriansky Montmartre 2.7.2023 na Ul. 7. pešieho pluku.

Zadania boli nasledovné:

  • Interiérová a exteriérová biofília
  • Inovatívne prototypy zelených konštrukcií
  • Vodozádržné opatrenia
  • Revitalizácia uličného priestoru
  • Prienik zelene exteriér/interiér – átrium

Študenti:

sk. 1 – Pilarčík Kristián, Smarž Roderik, Babenská Aneta
sk. 2 – Gergeľ Maroš, Gaššová Kristína, Fecková Gabriela
sk. 3 – Stražancová Natália, Špigura Andrej, Tokár Radovan

Lektori:

Ing. Miroslav Čibik, PhD. (garant kurzu)
doc. Ing. Attila Tóth, PhD.
Ing. Marek Hus, PhD.
Mgr. art. Soňa Bellérová