Školy

Staré divadlo+

„Milujem divadlo v sebe aj seba v divadle!“

Viac ako 30 000 divákov, z toho prevažná väčšina žiakov a žiačok, navštívilo v roku 2019 naše divadlo. Ponukou Staré divadlo+ chceme umožniť nahliadnuť deťom a mládeži do divadelného sveta a zoznámiť ich s jeho zákonitosťami. Aktívnou spoluprácou s divadelnými profesionálmi sa budeme snažiť vzbudiť v žiačkach a žiakoch ich umelecký potenciál ako aj ich záujem podieľať sa na kultúrnom dianí vo svojej škole a vo svojom okolí. Práve cez osobnú skúsenosť sa pokúsime odkryť talenty a sprevádzať ich prvé kroky po divadelných priestoroch.

Naša ponuka pre žiakov, triedy, skupiny a pedagógov.

Divadelný ambasádor

Je šíriteľom dobrého mena nášho divadla v škole, ktorú navštevuje. Ak sa nim chceš stať aj ty, tak napíš krátky e-mail na: PRmanazer@sdn.sk a dozvieš sa viac.

 

Zoznam škôl, kde pôsobia naši ambasádori:

  • Piaristická základná škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra
  • Základná škola Škultétyho ul., Nitra
  • Základná škola Jána Domastu, Cabaj–Čápor
  • Základná škola, Jarok
  • Základná škola Ondreja Cabana, Komjatice
  • Základná škola Beethovenova, Nitra
  • MŠ Piaristická, Nitra
  • Základná škola Tulipánová, Nitra
  • Stredná športová škola, Nitra
  • ZŠ kráľa Svätopluka, Nitra

Ideme do divadla: Čo predtým? A čo potom?

Viac vedieť- inak vidieť a počuť. Bohato alebo len v krátkosti, priamo pred predstavením alebo týždeň pred ním resp. po ňom, u nás v divadle alebo u vás v škole.

Bola raz jedna inscenácia

Buďte osobne pri skúšaní inscenácie! Vybraná trieda sa má možnosť stať sa počas aktuálnej divadelnej sezóny „kmotrou“ vybranej inscenácie. Žiaci sprevádzajú inscenačný proces od prvej čítacej skúšky až po premiéru. Môžu navštíviť skúšku  a majú možnosť porozprávať sa s členmi súboru, ale aj s inými zamestnancami, ktorí sa podieľajú na vzniku inscenácie.  Vyvrcholením je návšteva divadelného predstavenia. Týmto sa im ponúka neopakovateľná šanca zažiť divadlo na vlastnej koži.

Stretnutie s Veľkou Moravou

Program pozostáva z inscenovaného workshopu s interaktívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo života starých Slovanov a prehliadky veľkomoravskej Nitry. Ponuka je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je zostavená v súlade s najnovším Štátnym vzdelávacím programom a predstavuje ideálny prostriedok k doplneniu a spestreniu výučby dejepisu.

Dni školského divadla

Cieľom projektu „dni školského divadla“ je podporovať školské aktivity na základných a stredných školách. Žiacke, študentské divadlá alebo skupiny môžu u nás na javisku predviesť svoje nacvičené  inscenácie, divadelné scénky či skeče v slovenskom alebo akomkoľvek cudzom jazyku. Prostredníctvom dní školského divadla sa deti a mládež môžu nielen prezentovať, ale aj vidieť prácu svojich ostatných spolužiakov. Stretávanie sa ľudí s rovnakými záujmami je vždy obohacujúce a inšpirujúce. Staré divadlo Karola Spišáka preto pre talentovaných mladých ľudí vytvorí platformu, kde si môžu žiaci a študenti vymieňať a získavať skúsenosti v oblasti divadla.

Chcete o našej ponuke vedieť viac? Napíšte nám na  obchodne@sdn.sk