Stretnutie s Veľkou Moravou

Staré divadlo +

Nitra, najstaršie mesto na Slovensku, sa hrdí bohatým kultúrnym dedičstvom z dávnej histórie našich predkov. Najväčšiu slávu zažívala Nitra v časoch Nitrianskeho kniežatstva, Veľkej Moravy a Cyrilo-metodskej misie. Je našou cťou Vás pozvať na cestu spoznávania tohto bohatstva. Uvidíte miesta, ktoré dýchajú atmosférou dávnej minulosti, sú plné vzácnych archeologických nálezov a starobylých písomností.

 

PRAVDA: Stretnutie s Veľkou Moravou? Užitočný exkurz do histórie

 

Program pozostáva z inscenovaného workshopu s interaktívnym predvádzaním širokého spektra predmetov a reálií zo života starých Slovanov a prehliadky veľkomoravskej Nitry. Ponuka je určená pre žiakov základných a stredných škôl. Je zostavená v súlade s najnovším Štátnym vzdelávacím programom a predstavuje ideálny prostriedok k doplneniu a spestreniu výučby dejepisu.

Naším cieľom je vzbudiť u nových generácii záujem o kľúčovú tému. Ukážeme mládeži, že dejepis nie sú iba nudné dátumy, ale tiež dobrodružstvo. Sme presvedčení, že zatraktívnením učiva pomáhame pedagógom pri ich ďalšej práci.

Všetky predmety používané na workshope sú vyrobené pomocou starobylých techník a výlučne z prírodných materiálov. Každý kus je odvodený z konkrétneho archeologického nálezu. Spolupracujeme výlučne s členmi Cechu starých remesiel Kovlad.

 Inscenovaný workshop a tematickú prehliadku v úlohe kniežaťa Slavobora vedie vyštudovaný historik s bohatou praxou v odbore PhDr. Matej Šiška, PhD.

Určené pre diváka: 10+
Počet repríz: 78

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.