Vernisáž výstavy Nikolety Gazdovej a Michaela Luzsiczu „Znovupoznanie“

Názov výstavy: Znovupoznanie

Vystavujúci: Nikoleta Gazdová, Michael Luzsicza

Kurátorka výstavy: Marta Hučková Kocianová

Vernisáž výstavy: 30.1.2020 17.00

Trvanie výstavy do 31.3.2020

/sprístupnenie výstavy:  24.1.2020

Prezentácia tvorby dvojice mladých autorov Nikolety Gazdovej /1997/  a Michaela Luzsiczu /1996/   absolventov  Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici nitrianskej umeleckej verejnosti nie je neznáma. Svojou tvorbou sa v nitrianskom prostredí už  prezentovali. Nikoleta Gazdová predstaví svoju voľnú komornú tvorbu prostredníctvom digitálnej koláže, asamblážami, fotografickou tvorbou a objektami v kombinovanej technike – vosk – textil. Michael  odprezentuje svoje maliarske artefakty  v technike olej na plátne.  Ich tvorba sa prelína v dvoch paralelných rovinách navzájom komunikujúcich medzi sebou. Autori pracujú s intímnou tematikou, detstva, spomienok, mužskej a ženskej telesnosti a rodinných vzťahov.

Nitra, 19. 1.2020

PhDr. Marta Hučková Kocianová

Vernisáž výstavy Znovupoznanie na TV Nitrička