Vernisáž výstavy Zuzana Bobovská Bošková „Wandering / Wondering“

Wandering / Wondering

Zuzana Bobovská Bošková

Autorka na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila v polovici 70-tych rokoch 20. storočia. Individuálne maliarske štúdiá absolvovala pod vedením významných slovenských maliarov Juraja Šútovského, Júliusa Kollera, Kataríny Kuzmovej a Dezidera Castiglione.

Motív prírody. Toto umelecké zanietenie a zameranie nachádzame i v tvorbe maliarky, grafičky, autorky netkanej tapisérie – art protisu. Čisto, úprimne, veristicky zobrazuje čarovné prírodné scenérie kútov svojej domoviny. Prostredníctvom diel ponúka svoj tichý rozhovor s krajinou v rȏznych ročných obdobiach. V spȏsobe maľby vychádza z realistického základu, ktorú podfarbuje lyrickým až poetizujúcim prednesom. Vo figurálnych kompozíciách postrehneme personifikáciu námetu.

Diela autorky sa nachádzajú v akvizičných fondoch i súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Za svoju maliarsku a grafickú tvorbu do súčasného obdobia získala viacero významných ocenení. Zuzana Bobovská Bošková sa prezentovala na samostatných i kolektívnych výstavách na Slovensku i v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje krajinárskych plenérov, ktoré i sama organizuje. Je členkou Umeleckej besedy slovenskej. Žije a tvorí v Považskej Bystrici.

 

PhDr. Marta Hučková Kocianová