Vernisáž výstavy Marty Horníkovej „Modalita tvaru“

Autor. Marta Horníková
Názov výstavy: Modalita tvaru
Termín výstavy: 3.12.2019 – 7.1.2020
Na súčasnej výstave sa akad. maliarka Marta Horníková /*1953/ absolventka Pedagogickej fakulty v Nitre a VŠVU v Bratislave predstavuje prierezom svojej 20 ročnej maliarskej tvorby od roku 1999 až do súčasného obdobia. Autorka na slovenskú výtvarnú scénu vstúpila začiatkom 80-tych rokoch 20. storočia.
Horníkovej umelecké podanie charakterizuje svojské uchopenie a výtvarné spracovanie daného, ňou určeného námetu. Autorka časovou postupnosťou, vyzretím individuálneho výtvarného prejavu, siaha stále po náročnejšej výtvarnej výpovedi. Už v predchádzajúcej tvorbe sa snažila preniesť, pretaviť svoje individuálne myšlienkové, emocionálne filozofické myslenie, ktoré určovalo a určuje základné atribúty existencie. K tvorbe diel autorku inšpirovali nielen dávne civilizácie, kultúry, ale i filozofia, tiež ideológia východných náboženstiev, vesmírne univerzum. Maliarsky prejav ňou nie je poňatý klasicky, ale do neho vnáša prvky diel novej figurácie. Dôraz kladie na archetyp a hutnú farebnosť – sýtu červenú a modrú paletu, v kombinácii s čiernou farebnosťou, umocňujúc celý sujet zlátením. Artefakty po obsahovej a kompozičnej formácii sú vyvážené a pôsobia ikonograficky.
Autorka žije a tvorí v Komjaticiach.
 
V programe vystúpilo dámske vokálne trio Paper Moon Trio
https://www.facebook.com/pages/category/Musician-Band/Paper-Moon-Trio-190925080956019/
 
PhDr. Marta Hučková Kocianová