Informácie k riešeniu problematiky koronavírusu v kultúrnych organizáciách NSK

Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len NSK) sa riadi uzneseniami Úradu verejného zdravotníctva, odporúčaniami ústredných orgánov štátnej správy a usmerneniami lekára NSK.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu zo dňa 9. marca 2020 o „plošnom zákaze kultúrnych, športových, mimoškolských alebo iných spoločenských podujatí“ od dňa 10. 03. 2020, v zmysle verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 vydanej Úradom verejného zdravotníctva SR, Nitriansky samosprávny kraj rozhodol o zrušení všetkých verejných kultúrnych podujatí a zatvorení kultúrnych organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti pre verejnosť až do odvolania.

Po zasadnutí krízového štábu sa od utorka 10. marca ZAKAZUJE štátnym orgánom a orgánom miestnej samosprávy a verejnej správy usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia. Tento zákaz sa vťahuje aj na Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre. Staré divadlo preto ruší všetky plánované predstavenia až do odvolania!

ZMENA!

Termín vrátenia peňazí za zakúpené vstupenky divákom je zmenený na neurčito!
Termín vám oznámime hneď, ako to situácia dovolí.  Ďakujeme za pochopenie.

Aktualizované 19.5.2020

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

-obmedziť predaj vstupeniek (miesteniek) tak, aby boli dodržané dvojmetrové odstupy sediacich divákov. Dvojsedačka, alebo dve sedadlá vedľa seba môžu byť predané iba na požiadanie a to pre rodinných príslušníkov alebo pre partnerov,
-hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
-zabezpečiť nefunkčnosť prístrojov, ktoré vytvárajú aerosól (napr. sušiče rúk),
-vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,
-pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (klučiek, držadiel, pultov), zakazuje sa predaj a konzumácia pokrmov alebo nápojov, -vo foyeroch budú zrušené všetky miesta na sedenie (prenosné budú odstránené, pevné ohradené páskou). Návštevníci po zakúpení vstupeniek musia zaujať svoje miesto v sále,
-prevádzkovateľ zabezpečí aspoň jednu osobu, ktorá dohliada na dodržiavanie uvedených pravidiel.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf

Zároveň sa opatrenie dopĺňa o nasledovné výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest: „- pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, -žiakov základnej školy v interiéri a exteriéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
-deti v interiéri a exteriéri materskej školy a jaslí, -osoby pri výkone športu na vnútorných či vonkajších športoviskách, -fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania.“ Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom 20. mája 2020.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf