Svetový deň divadla pre deti a mládež

V tento deň, 20. marca, sa už od roku 2001 vo svete každoročne oslavuje Svetový deň divadla pre deti a mládež. Aj v našom divadle si (nielen) pri tejto príležitosti pripomíname, aké je dôležité prinášať umenie deťom už od raného veku. Vďaka stretnutiam s divadlom v sebe môžu rozvíjať kreativitu, budovať si estetické cítenie a vzťah nielen k divadelnému umeniu, ale k umeniu každého druhu. Divadlo dokáže deti oboznamovať s emóciami, pomáha im ich spracovať, môžu vďaka nemu premýšľať nad ponúknutými témami, diskutovať o nich či pozrieť sa na ne z iného uhla. Divadlo môže byť náučné, zábavné, môže nás spájať a obohacovať najrôznejšími spôsobmi.
Preto ďakujeme všetkým vám, ktorí máte to šťastie byť ešte dieťaťom, že nám umožňujete vstupovať do vašich životov takýmito spôsobmi. A ďakujeme aj vám, milí dospeláci, že si nájdete čas a s deťmi (alebo aj bez nich?) k nám vždy radi prídete.