Staré divadlo potešilo deti Veľkou Moravou

Poďakovanie

Žiaci a pedagógovia zo Spojenej školy na Mudroňovej ulici 1 v Nitre veľmi pekne ďakujú Vášmu zamestnancovi p. Matejovi Šiškovi za pútavé rozprávanie o Veľkej Morave.

Dňa 20. septembra  2019  prišiel do triedy  Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným  postihnutím na Kollárovej ulici 4 v Nitre ( škola je elokovaným pracoviskom SŠ Mudroňova ) ako knieža Slavobor Nitriansky.

Trieda sa čarovne zmenila na veľkomoravské sídlo vďaka  dobovým predmetom, ktoré úžasne priblížili našim žiakom spôsob života v období Veľkomoravskej ríše. Žiaci nielen so záujmom počúvali rozprávanie Slavobora, ale s veľkým potešením si vyskúšali oblečenie princeznej a rytiera. Najmä chlapci prejavili veľký záujem o dobové zbrane. Dievčatá sa ozdobili šperkami, popozerali si kuchynské náčinie. Prekvapením pre žiakov bol dobový zošit z vosku  so špeciálnym perom.

Ako pedagógovia oceňujeme empatický prístup pána Šišku, ktorý bez problémov viedol svoj výklad tak, aby bol pútavý a zrozumiteľný aj pre našich žiakov, ktorí majú rôzne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

( našimi žiakmi sú deti s rôznym stupňom mentálneho postihnutia, telesne postihnutí žiaci a žiaci s autizmom ).

Radosť z predstavenia umocnil aj fakt, že práve v deň konania podujatia oslavovala ŠZŠ pre TP na Kollárovej ul. 26. výročie svojho vzniku.

Pánovi Šiškovi prajeme ešte veľa spokojných návštevníkov a veľa entuziazmu pri príprave  ďalších predstavení.

 

Za pedagogický kolektív ďakuje

Mgr. Erika Čaládiová

špeciálny pedagóg

 

Pridaj komentár