Spoluzakladateľ profesionálneho bábkového súboru pri Krajovom divadle v Nitre p. Milan Ivák by sa dnes dožil 100 rokov

Spoluzakladateľ profesionálneho bábkového súboru pri Krajovom divadle v Nitre p. Milan Ivák by sa dnes dožil 100 rokov.

Režisér, bábkarsky dramaturg, prekladateľ a osvetový pracovník. Jeden z prvých profesionálnych bábkových umelcov a súčasne zakladateľská osobnosť slovenského ochotníckeho bábkového divadla.

Milan Ivák sa narodil 12. 5. 1919 v Šaštíne rodičom Jánovi Ivákovi a matke Zlatici, rodenej Bartelovej (1897 – 1982). Mal sestru. V roku 1925 – 1930 navštevoval ľudovú školu v Šaštíne, od roku 1931 do roku 1933 študoval na gymnáziu v Malackách, od r. 1933 do r. 1935 v Skalici, 1936 – 1937 na poľnohospodárskej škole v Opave, 1939 – 1941 na vyššej hospodárskej škole v Martine, 1942 – 1946 študoval popri zamestnaní divadelnú réžiu u J. Jamnického na dramatickom oddelení Štátneho konzervatória v Bratislave. V školskom roku 1941 – 1942 učil na poľnohospodárskej škole v Beladiciach. V rokoch 1946 – 1948 bol režisérom Slovenského komorného divadla v Martine a inštruktorom bábkarských súborov Ústredia slovenských ochotníckych súborov v Martine, 1948 – 1949 režisér Divadla Jonáša Záborského v Prešove, 1950 – 1953 režisér Krajového divadla v Nitre a 1951 – 1953 súčasne dramaturg bábkového súboru Krajového divadla v Nitre. V činohernom a bábkovom divadle režíroval predovšetkým rozprávkový repertoár. Ako dramaturg Bábkového divadla v Nitre (1962-1971), spolupracoval s režisérom, autorom a osobnosťou slovenského bábkarstva Jánom Romanovským pri vzniku pôvodných slovenských bábkových hier. V nitrianskom Bábkovom divadle režíroval vo výprave Tibora Bártfaya hru Gernetovej-Gurevičovej Kačiatko (1952), vo výprave Anny Kusej  hru V. Sojku Brokát princ z rozprávky (1958), vo výprave Bohdana Slavíka hru C. Gozziho-S. Michalkova-V. Korstyľova Sen o troch pomarančoch (1963), vo výprave V. Popoviča hru H. Januszewskej Tigríček (1965), vo výprave Bohdana Slavíka Dvorského Poklad baby Mračenice (1967) a vo výprave B. Slavíka Wilkowského Medveďka Medjedka (1969). V rokoch 1953 – 1965 bol členom predsedníctva Československého národného centra UNIMA. Výrazne prispel k rozvoju v oblasti režijnej, organizátorskej, inštruktážnej, metodickej i autorskej. V Martine pod pseudonymom Peter Bor účinkoval vo viacerých hrách aj ako herec. Ako dramaturg uprednostňoval pôvodné slovenské bábkové hry, ktoré príležitostne písal, prekladal, prípadne inicioval ich vznik a bol organizátorom Celoslovenskej prehliadky bábkarských súborov v Skalici. Napísal hru V zakliatej krajine, preložil rozprávkovú hru Snehová kráľovná, preložil a upravil scénky detí z detského domova v Prahe pod názvom Dve Marienky, zostavil a vydal zborník hier vhodných pre bábkové krúžky a súbory, a zborník bábkových hier pre tieňové bábky pod názvom Našim školákom. Je autorom brožúrky Ako si zhotovíme bábku, spoluautor textov k diafilmu Bábkové javiská, prekladateľ metodicko-inštruktážnych príručiek z češtiny Divé husi a Dramaturgia súčasného bábkového divadla. V roku 1950 bol spoluzakladateľom Ústredia bábkarských ochotníckych súborov v Martine a v roku 1951 aj profesionálneho bábkového súboru pri Krajovom divadle v Nitre. Pohostinsky režíroval v Košiciach a spolupracoval s ochotníckymi súbormi vo viacerých mestách na Slovensku. Pôsobil ako inštruktor, organizátor seminárov, školiteľ metodikov bábkarstva, porotca divadelných festivalov, publikoval články o divadle v rôznych časopisoch. Milan Ivák zomrel 5. 12. 1994 v Bratislave. S manželkou Margitou (rod. Holečková, 1928 – 2002) mal dcéru Annu (1953) a syna Jána (1955). Za svoju prácu bol v roku 1961 ocenený zlatým odznakom M. Kopeckého, v roku 1979 dostal titul zaslúžilého pracovníka kultúry, v roku 1982 bol ocenený čestným uznaním Ústredia slovenských ochotníckych divadiel so zápisom do pamätnej knihy a v roku 1989 pamätným listom ÚV Zväzu dramatických umelcov.

 

Foto: Archív SDKS

Pridaj komentár