Veľká továreň na slová

Autorka: Agnès de Lestrade
Scéna, bábky a kostýmy: Dariusz Panas
Hudba: Łukasz Pospieszalski
Choreografie: Marta Bury
Dramaturgia: Nikoleta Hvizd Tužinská
Réžia a adaptácia: Ireneusz Maciejewski

Obsadenie:
Michal Kalafut
Kristína Povodová
Simon Fico
Michaela Dzamková
Ivan Matejovič
Jozef Horváth

Predstavenie vedie: Rúth Dolanová
Určené pre diváka:  5+

219 premiéra: 29.11.2019
Počet repríz: 13

Adaptácia súčasnej francúzskej rozprávky prináša jedinečnú príležitosť nahliadnuť do tajomnej krajiny, v ktorej si najkrajšie slová môžu dovoliť len tí najbohatší. Tu sa odohráva príbeh, v ktorom sa nám predstavuje trojica hlavných hrdinov – Phileas, Oscar a krásna Cybele. Na pozadí ich detských hier a problémov sa pred nami zjavuje svet, o ktorom vedia len málo – svet dospelých. Ten sa ich snaží pohltiť svojimi pravidlami a chudobný Phileas sa musí vysporiadať s nedostatkom slov.

Slovenská premiéra tohto krehkého príbehu o láske a priateľstve zobrazuje čarovný detský svet, ktorý prekonáva hranice spoločnosti. Privádza nás k úvahe, aký vplyv na nás môžu mať slová a akú silu majú v porovnaní s nimi skutočné city.

 

The Great Word Factory

Adaptation of current french fairy tail brings unique chance to take a look into mysterious world, in wich only the wealthiest can afford the most beautiful words. Here is a story, in wich we see three main characters – Phileas, Oscar and beautiful Cybele. In the background of their child games and problems we see a world, about wich they do know very little – adults world. It is trying to devour them with its rules and poor Phileas needs to deal with the lack of words.

The Slovak premiere of this tender story about love and friendship shows magic childs world, wich transcends the boundaries of society. The story leads us to think about the effect of the words on us and the might they have compared to the real feelings.

The show is being played in english as well.

 

Reportáž z premiéry TV Nitrička.

Foto: Milo Fabián – Bábková Žilina 2022

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.