Kniha džunglí

Autori: Ronald Kipling  –  Ondrej Spišák

Dramatizácia a réžia: Ondrej Spišák
Scéna, kostýmy, bábky a „živé projekcie“: František Lipták a.h.
Hudba a klavírny sprievod: Eugen Gnoth
Dramaturgia: Veronika Gabčíková
Obsadenie: Marian Andrísek, Radovan Hudec a.h., Danica Hudáková, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Agáta Solčianska, Katarína Petrusová
Živý komentár: Ján Hrmo
Pomocné vodičské práce: Rúth Bánovská, Mariana Cibulková

Premiéra: 8. 1. 2010
Počet repríz: 16

Zámerom uvádzaného projektu je realizácia čiernodivadelnej vizuálno-hudobno-pohybovej impresie na tému svetoznámeho románu Rudyarda Kiplinga Kniha džunglí. Cieľom projektu je prostredníctvom sugescie obrazu, hudby a pohybu primäť divákov k úvahe nad odvekými prírodnými zákonmi, nad miestom človeka v prírodnej hierarchii a následne o nezmeniteľnom vývoji ľudskej spoločnosti a vzájomných ľudských vzťahoch v jej rámci. Výsledkom našej impresie by mala byť inscenácia tvorená progresívnymi a modernými výrazovými prostriedkami, ktoré umožnia komunikáciu s malým, mladým ale i dospelým divákom bez rečových bariér a vyjadrenie posolstva o nutnosti vzájomného spolužitia človeka a prírody.

Recenziu si môžete prečítať tu: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/kniha-dzungli/

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.