Princípy udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky aplikovateľné v divadle na Slovensku (SPRIEVODCA)

Publikácia PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI A CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY APLIKOVATEĽNÉ V DIVADLE NA SLOVENSKU (SPRIEVODCA)vznikla v roku 2023 v spolupráci Divadelného ústavu a Inštitútu cirkulárnej ekonomiky v Bratislave. V e-knihe ponúkame stratégie aj praktické tipy, ako v divadle znížiť environmentálne zaťaženie, posilniť environmentálnu zodpovednosť, aplikovať niektoré východiská obehového hospodárstva a túto snahu komunikovať.

Publikácia je ušitá na slovenskú realitu a používať sa dá rôznymi spôsobmi. Rozdelená je na časti venované TVORBE a PRÍPRAVE INSCENÁCIE, PREVÁDZKE (ADMINISTRATÍVE), BUDOVÁM, FINANCIÁM aj KOMUNIKÁCII…  

Na konci decembra sme vyhodnocovali čiastočné výsledky prieskumu venovaného environmentálnej udržateľnosti a cirkulárnym riešeniam v divadle.
Dotazník rozoslaný divadlám sa zameriaval na otázky, ako vnímajú vlastný dopad na prostredie, aké aktivity v tomto zmysle realizovali, čo plánujú a čo neplánujú. Nazbierané dáta tvoria predpoklad pre pripravovanú príručku/manuál udržateľnejšieho fungovania, ktorý vznikne na pôde Inštitútu cirkulárnej ekonomiky a môže divadlám uľahčiť stať sa zelenšími.
Do výskumu sa doteraz zapojilo 19 divadiel  – zriaďovaných aj nezriaďovaných – krajských, mestských aj nezávislých. Ďalšie dve veľké divadlá participáciu prisľúbili a v súčasnosti pracujú na dodaní materiálov. V prípade veľkých divadiel si vyplnenie dotazníka vyžaduje súčinnosť viacerých oddelení či sekcií. Otázky sa zameriavajú na celé fungovanie divadla, orientujú sa na prevádzkové procesy, správu a fungovanie budovy, tvorbu a výrobu, zneškodňovanie použitých vecí a materiálov aj dramaturgické rozhodnutia.
Partnerom výskumu je aj Slovenské národné divadlo, ktoré expertkám z INCIEN-u umožnilo prakticky nahliadnuť do zákulisia – do štruktúry fungovania, priebehu tvorby, denných rutín aj do výroby v Umelecko-dekoračných dielňach.