Požehnanie

Dnes nám požehnal naše nové javisko ako aj divadlo kňaz Milan Polák.