Nová ambasádorka

Dnes sa našou novou divadelnou ambasádorkou stala Mariannka zo ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch.

Tešíme sa na spoluprácu!