Hľadáme nového kolegu

Vrátnik – informátor

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce

Ul. 7. pešieho pluku 1,  94901 Nitra – Nitra
Slovensko
Dátum nástupu na voľné pracovné miesto01.04.2024
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)807 € mesačne
Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu
Dátum a čas vytvorenia28.02.2024 o 10:46
Naposledy aktualizované29.02.2024 o 09:18

Údaje o pracovnej pozícii


Id VPM2166005
Zdrojúrad PSVR
Názov pracovnej pozícieVrátnik – informátor

Profesia (SK ISCO-08)

9629005 – Vrátnik
Pracovná oblasťHospodárska správa, prevádzka, požiarna ochrana a BOZP
Počet voľných miest1
Náplň práce- kontrola a obsluha EPS a HSP, – zabezpečuje a kontroluje vstup a výstup zamestnancov/návštevníkov/ z budovy divadla, – informuje a naviguje návštevníkov v rámci objektu divadla, eviduje príchody a odchody zamestnancov do knihy dochádzky, eviduje príchody a odchody návštevníkov do knihy návštev, prijíma a prepája telefonické hovory, nahlasuje a oznamuje požiare, krádeže, poruchy a pod. /vrátnica je ohlasovňou požiaru/, vykonáva pravidelné obchôdzky priestorov, odomyká pred príchodom zamestnancov a zamyká po odchode zamestnancov brány vedúce na parkovisko, udržuje poriadok pred budovou divadla /bezbariérový vstup, hlavný vchod/, odhŕňa sneh spred budovy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre v zimnom období, eviduje a vydáva kľúče proti podpisu len oprávneným osobám k ich priestorom pracoviska – po vyprázdnení budovy skontroluje všetky miestnosti, či všetky vchody /hlavný vchod, únikový východ z Tatry z ul. 7. pešieho pluku, z dvora/, a priestory sú uzamknuté, okná zatvorené, svetlá zhasnuté, voda uzavretá, či sa v budove nezdržiavajú cudzie osoby a či z nejakého zdroja nehrozí nebezpečenstvo požiaru alebo iné škody a nedostatky ihneď odstráni, prípadne sa bezodkladne postará o odstránenie nedostatku osobou odborne spôsobilou, – vykonáva aj iné odborné práce, týkajúce sa ochrany majetku divadla a dodržiavanie poriadku v divadle podľa pokynov vedúcej správy budovy,

Miesto výkonu práce, Ďalšie miesto výkonu práce

Ul. 7. pešieho pluku 1,  94901 Nitra – Nitra
Slovensko
Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky


Pracovný a mimopracovný pomerPracovný pomer na určitú dobu
Počet mesiacov12
Počet hodín za týždeň37.5

Pracovný čas

06:00 – 14:00
14:00 – 22:00
22:00 – 06:00

Zmennosť

trojzmenná
Nočná prácaÁno
Sezónna prácaNie
Pracovné miesto vhodné preZdravotne znevýhodneného
Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)807 € mesačne
Druh voľnej pracovnej pozícieVoľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca


Požadovaný stupeň vzdelania

Stredné odborné vzdelanie
Praxaspoň 2 roky
Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutnáÁno

Všeobecné spôsobilosti

analyzovanie a riešenie problémov
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
fyzická zdatnosť
informačná gramotnosť
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
manuálna zručnosť
prezentovanie
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
rozhodovanie
samostatnosť
technická gramotnosť
tímová práca

Osobnostné predpoklady

analytické myslenie
asertivita
empatia
iniciatívnosť
komunikatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
pamäť
pozornosť
praktické myslenie
precíznosť (presnosť)
predstavivosť
sebaistota
sebaovládanie
spoľahlivosť
technický talent
trpezlivosť
vnútorná stabilita
Ďalšie požiadavkypráca na podobnej pozícii minimálne 2 roky spôsobilosť na nočnú prácu – potvrdenie od lekára

Údaje o zamestnávateľovi


Názov spoločnostiStaré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Právna formaRozpočtová organizácia

Sídlo

7.pešieho pluku 1560/1
94901 Nitra – Nitra
Slovensko
IČO36103004
Počet zamestnancov25-49
Internetová adresawww.sdn.sk
Charakteristika zamestnávateľaProfesionálne divadlo pre deti a mládež.