Festivalové zápisníky

Sezóna vo festivalovom duchu…

 

Sezóna 2021/2022 sa niesla nielen v duchu návratu divákov z online priestoru do hľadiska, či v duchu postupnej finalizácie rekonštrukcie divadla, ale tiež v duchu festivalovom. Počas uplynulého roka sa Staré divadlo prezentovalo hneď na niekoľkých takýchto podujatiach doma i zahraničí.

Krátko pred oficiálnym začiatkom tejto sezóny sme jeden zo záverečných prázdninových dní strávili na Kremnických Gagoch, kde sme hosťovali s inscenáciou Doktor Faust. Tento zájazd bol výnimočný najmä preto, že išlo v istom zmysle o premiérové predstavenie. Hoci mala inscenácia premiéru už vo februári minulého roka, z dôvodu pandemických opatrení sa s naším spracovaním tohto známeho príbehu stretávali diváci len doma, prostredníctvom obrazoviek. Atmosféru tejto malej neoficiálnej premiére dodalo aj šapitó, v ktorom sme mali česť účinkovať a ktoré ponúklo v najnapínavejších chvíľach tú najlepšiu zvukovú kulisu – búrku. Sám inscenačný tím by bol hrdý na takéto divadelné cítenie prírody…

Kulisy a masky z Doktora Fausta sa po návrate z Kremnice ani nestihli „ohriať“ niekde v sklade, pretože už v septembri cestoval na 26. Petrovské divadelné dni v srbskom (a tak trochu i slovenskom) Báčskom Petrovci. Spolu s ním sa naše divadlo predstavilo s inscenáciou Stvorenie, ktorá bola takisto premiérovaná online na začiatku pandémie. Ako každý rok, keď sme mali možnosť účinkovať na tomto festivale, nás organizátori potešili svojou dobrosrdečnosťou a ústretovosťou. Skvelé ohlasy sme získali aj od tamojšej komunity vojvodinských Slovákov a bolo nám dopriate pozrieť si aj tvorbu iných súborov a samozrejme hosťovského divadla.

Faustovo mesačné „mini-turné“ sme zakončili predstavením sa na festivale tradičného bábkového divadla s medzinárodnou účasťou – Bábky v parku, ktorý sa uskutočnil v mestskej časti Bratislava-Rusovce. Napriek názvu tohto podujatia sme neúčinkovali v parku, ale priamo na javisku SĽUK-u, ktorý nám vytvoril výborné podmienky na odohranie nášho predstavenia.

Doktor Faust (a spolu s ním účinkujúci herci) si mohol vydýchnuť od náročného festivalového tempa až v októbri, keď ho na cestách vystriedala Veľká továreň na slová. Ani tá toho neabsolvovala málo. Jej prvé predstavenie v tejto sezóne sme mali možnosť (aj napriek aktuálnemu pôsobeniu v KD Močenok) odohrať pred domácim nitrianskym publikom, a to vďaka účasti na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, s ktorým Staré divadlo spolupracuje už dlhé roky a na ktorého program sa divadelná i divácka obec každoročne teší.

Odtiaľ sme vyrazili opäť za hranice. Tentokrát sme zavítali k našim severným susedom, do Poľska, kde žije a pôsobí aj režisér inscenácie Veľká továreň na slová, Ireneusz Maciejewski. Náš súbor sa prezentoval na známom festivale Spotkania v meste Toruň, a to naozaj výnimočným spôsobom. Toto predstavenie s režisérom herci skúšali a následne odohrali v poľskom jazyku, vďaka čomu sa mohli o čosi viac priblížiť tamojšiemu detskému divákovi.

Zima v divadelnom prostredí znamená vo veľkej miere prestávku od festivalov – v tomto období sa ich (v porovnaní s inými mesiacmi) v Európe uskutočňuje pomerne málo. Keď sa k tomu pridá ďalšia vlna Covidu, ostáva divadlu tešiť sa na príchod jari. Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Ťažké chvíle skoro pominuli a v máji sa mohol opäť uskutočniť jeden z najživších slovenských festivalov – Bábková Žilina¸ na ktorom nemohla chýbať ani naša Veľká továreň na slová. Priateľská atmosféra ovládla nielen miestny „bábkač“, ale celú Žilinu. A to nielen počas typického sprievodu mestom. V priebehu troch dní sme mali možnosť vidieť prehliadku toho najlepšieho, čo sa v slovenských bábkových divadlách a súboroch v predchádzajúcich sezónach urodilo. A to sme si nemohli nechať ujsť.

Tento rok začiatkom júna sa nám s rovnakou inscenáciou podarilo vycestovať aj do toho najvzdialenejšieho kraja – a síce do kraja košického. Hoci cesta zo západného Slovenska na východ trvala hodnú chvíľu, ani raz sme neoľutovali, že sme ju absolvovali. Festival Virvar už desať rokov organizuje Bábkové divadlo v Košiciach. Toto podujatie prináša spolu s množstvom energie, pozitívnej nálady a zábavy aj výnimočné predstavenia z domácej i zahraničnej scény. Nie každý deň máme možnosť vidieť bábkarov z Izraela či podporiť umelcov z ťažko skúšanej Ukrajiny. A to viac treba oceniť, že práve Virvar nám túto príležitosť priniesol.

Aby sa pomyselný kruh uzatvoril, záverečné predstavenie, s ktorým sme hosťovali na festivaloch, patrilo opäť inscenácii Doktor Faust. Po niekoľkomesačnom oddychu vyrazili naši kolegovia do Zlína. Toto Setkání / Stretnutie (ako sa festival nazýva) bolo výnimočným zážitkom. Našimi divákmi boli českí tínedžeri, ktorým sme predstavili text českých ľudových bábkarov, s réžiou a scénografiou od českého tvorcu Mareka Zákosteleckého – v slovenčine. Preto si dovolíme tvrdiť, že ducha tohto česko-slovenského festivalu sme vystihli dostatočne.

Okrem účinkovania na spomenutých festivaloch sa členovia nášho súboru zúčastnili mnohých ďalších takýchto podujatí ako návštevníci, pretože radi využijú príležitosť načerpať čo najviac z ich naplňujúcej atmosféry. Naši zástupcovia navštívili medzi inými aj Skupovu Plzeň, kam zamierili priamo zo Zlína. 34. ročník tohto festivalu priniesol nielen stretnutia s priateľmi a spolupracovníkmi, ale najmä pestrý program z celého sveta. Pozitívnemu diváckemu ohlasu sa tešila napr. belgická performerka Agnes Limbos venujúca sa objektovému divadlu, či španielsky súbor Les Cicliques. Obohatením festivalových dní boli bez pochyby aj japonskí umelci, ktorí predviedli viaceré smery tradičného, ale aj súčasného japonského bábkového divadla.

A prečo v Starom divadle máme radosť z celého tohto festivalového diania? Pretože nejde len o akési výlety a dobrodružstvá, dokonca môžeme povedať, že primárnym cieľom nie je ani prezentácia divadla v iných mestách či krajinách, hoci patrí medzi všetko to pozitívne, čo festivaly prinášajú. Do veľkej miery ide o nadväzovanie a udržiavanie dobrých vzťahov a partnerstiev s inými divadlami, o priateľskú atmosféru a dialóg – ktorý je hlavnou charakteristikou divadelného umenia. A to všetko je možné práve vďaka týmto výnimočným stretnutiam.