Festivalové zápisníky

Sezóna vo festivalovom duchu…

 

Sezóna 2021/2022 sa niesla nielen v duchu návratu divákov z online priestoru do hľadiska, či v duchu postupnej finalizácie rekonštrukcie divadla, ale tiež v duchu festivalovom. Počas uplynulého roka sa Staré divadlo prezentovalo hneď na niekoľkých takýchto podujatiach doma i zahraničí.

Krátko pred oficiálnym začiatkom tejto sezóny sme jeden zo záverečných prázdninových dní strávili na Kremnických Gagoch, kde sme hosťovali s inscenáciou Doktor Faust. Tento zájazd bol výnimočný najmä preto, že išlo v istom zmysle o premiérové predstavenie. Hoci mala inscenácia premiéru už vo februári minulého roka, z dôvodu pandemických opatrení sa s naším spracovaním tohto známeho príbehu stretávali diváci len doma, prostredníctvom obrazoviek. Atmosféru tejto malej neoficiálnej premiére dodalo aj šapitó, v ktorom sme mali česť účinkovať a ktoré ponúklo v najnapínavejších chvíľach tú najlepšiu zvukovú kulisu – búrku. Sám inscenačný tím by bol hrdý na takéto divadelné cítenie prírody…

Kulisy a masky z Doktora Fausta sa po návrate z Kremnice ani nestihli „ohriať“ niekde v sklade, pretože už v septembri cestoval na 26. Petrovské divadelné dni v srbskom (a tak trochu i slovenskom) Báčskom Petrovci. Spolu s ním sa naše divadlo predstavilo s inscenáciou Stvorenie, ktorá bola takisto premiérovaná online na začiatku pandémie. Ako každý rok, keď sme mali možnosť účinkovať na tomto festivale, nás organizátori potešili svojou dobrosrdečnosťou a ústretovosťou. Skvelé ohlasy sme získali aj od tamojšej komunity vojvodinských Slovákov a bolo nám dopriate pozrieť si aj tvorbu iných súborov a samozrejme hosťovského divadla.

Faustovo mesačné „mini-turné“ sme zakončili predstavením sa na festivale tradičného bábkového divadla s medzinárodnou účasťou – Bábky v parku, ktorý sa uskutočnil v mestskej časti Bratislava-Rusovce. Napriek názvu tohto podujatia sme neúčinkovali v parku, ale priamo na javisku SĽUK-u, ktorý nám vytvoril výborné podmienky na odohranie nášho predstavenia.

Doktor Faust (a spolu s ním účinkujúci herci) si mohol vydýchnuť od náročného festivalového tempa až v októbri, keď ho na cestách vystriedala Veľká továreň na slová. Ani tá toho neabsolvovala málo. Jej prvé predstavenie v tejto sezóne sme mali možnosť (aj napriek aktuálnemu pôsobeniu v KD Močenok) odohrať pred domácim nitrianskym publikom, a to vďaka účasti na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, s ktorým Staré divadlo spolupracuje už dlhé roky a na ktorého program sa divadelná i divácka obec každoročne teší.

Odtiaľ sme vyrazili opäť za hranice. Tentokrát sme zavítali k našim severným susedom, do Poľska, kde žije a pôsobí aj režisér inscenácie Veľká továreň na slová, Ireneusz Maciejewski. Náš súbor sa prezentoval na známom festivale Spotkania v meste Toruň, a to naozaj výnimočným spôsobom. Toto predstavenie s režisérom herci skúšali a následne odohrali v poľskom jazyku, vďaka čomu sa mohli o čosi viac priblížiť tamojšiemu detskému divákovi.

Zima v divadelnom prostredí znamená vo veľkej miere prestávku od festivalov – v tomto období sa ich (v porovnaní s inými mesiacmi) v Európe uskutočňuje pomerne málo. Keď sa k tomu pridá ďalšia vlna Covidu, ostáva divadlu tešiť sa na príchod jari. Inak tomu nebolo ani v našom prípade. Ťažké chvíle skoro pominuli a v máji sa mohol opäť uskutočniť jeden z najživších slovenských festivalov – Bábková Žilina¸ na ktorom nemohla chýbať ani naša Veľká továreň na slová. Priateľská atmosféra ovládla nielen miestny „bábkač“, ale celú Žilinu. A to nielen počas typického sprievodu mestom. V priebehu troch dní sme mali možnosť vidieť prehliadku toho najlepšieho, čo sa v slovenských bábkových divadlách a súboroch v predchádzajúcich sezónach urodilo. A to sme si nemohli nechať ujsť.

Tento rok začiatkom júna sa nám s rovnakou inscenáciou podarilo vycestovať aj do toho najvzdialenejšieho kraja – a síce do kraja košického. Hoci cesta zo západného Slovenska na východ trvala hodnú chvíľu, ani raz sme neoľutovali, že sme ju absolvovali. Festival Virvar už desať rokov organizuje Bábkové divadlo v Košiciach. Toto podujatie prináša spolu s množstvom energie, pozitívnej nálady a zábavy aj výnimočné predstavenia z domácej i zahraničnej scény. Nie každý deň máme možnosť vidieť bábkarov z Izraela či podporiť umelcov z ťažko skúšanej Ukrajiny. A to viac treba oceniť, že práve Virvar nám túto príležitosť priniesol.

Aby sa pomyselný kruh uzatvoril, záverečné predstavenie, s ktorým sme hosťovali na festivaloch, patrilo opäť inscenácii Doktor Faust. Po niekoľkomesačnom oddychu vyrazili naši kolegovia do Zlína. Toto Setkání / Stretnutie (ako sa festival nazýva) bolo výnimočným zážitkom. Našimi divákmi boli českí tínedžeri, ktorým sme predstavili text českých ľudových bábkarov, s réžiou a scénografiou od českého tvorcu Mareka Zákosteleckého – v slovenčine. Preto si dovolíme tvrdiť, že ducha tohto česko-slovenského festivalu sme vystihli dostatočne.

Okrem účinkovania na spomenutých festivaloch sa členovia nášho súboru zúčastnili mnohých ďalších takýchto podujatí ako návštevníci, pretože radi využijú príležitosť načerpať z ich naplňujúcej atmosféry. A prečo v Starom divadle máme radosť z celého tohto festivalového diania? Pretože nejde len o výlety a dobrodružstvá, dokonca primárnym cieľom nie je ani prezentácia divadla v iných mestách či krajinách, hoci patrí medzi všetko to pozitívne, čo festivaly prinášajú. Ide najmä o nadväzovanie a udržiavanie dobrých vzťahov a partnerstiev s inými divadlami, o priateľskú atmosféru a dialóg – ktorý je hlavnou charakteristikou divadelného umenia. A to všetko je možné práve vďaka týmto výnimočným stretnutiam.

Pridaj komentár