Emil Semanco – Druhá strana skla

Autor výstavy Dr. Emil Semnco  nás pozýva do svojho imaginatívneho sveta plného neskutočne – skutočných myšlienok, snov a fantastických vízií  efemérneho sveta – jeho sveta, v ktorom autorovo alter ego nachádza pointu a krásu všedne nevšedného momentu prežitého 3.11. o 17.00 v Galérii Foyer v Starom divadle v Nitre.

Autor výstavy: Emil Semanco

Názov výstavy: Druhá strana skla

Inštalácia výstavy: 2.11.2023

Vernisáž výstavy: 3.11. 2023 o 17.00 /piatok/

Termín výstavy: 3.11. –  11.12.2023

Kurátorka výstavy: PhDr. Marta Hučková Kocianová

Autor súčasnej výstavy Dr. Emil Semnco  nás pozýva do svojho imaginatívneho sveta plného neskutočne – skutočných myšlienok, snov a fantastických vízií  efemérneho sveta – jeho sveta, v ktorom autorovo alter ego nachádza pointu a krásu všedne nevšedného momentu prežitého. Farebné koláže sú realizované v  znamení epicko-lyrického podania. Rozprávajú samy za seba. Cítiť v nich hĺbku filozofického, meditatívneho, ľudského poznania. Vnímanie časopriestoru ho  posúva k hraniciam – hraniciam mytologickým, mysterióznym. Diela autora odhaľujú jeho emotívne umelecké ambície i podanie. Tlmočí deje, hutné výpovede o existencii ľudstva, ale i výpovede o súčasnom, prítomnom. Umeleckú výpoveď  odhalíme v  naratívnych kolážach autora.

Dr. Emil Semanco je všestranne umelecky orientovaná osobnosť. Narodil sa 6.7.1953 v Čertížnom pri Medzilaborciach. Po absolutóriu Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove/1977/ kde študoval výtvarnú výchovu, slovenský jazyk a literatúru sa hlbšie začal venovať i umenovednému smeru, ktorý úspešne ukončil v r. 1984  titulom PhDr.  Svoju profesionálnu dráhu začínal ako novinár. Popri tejto práci sa venoval aj výtvarnej tvorbe. Založil a v r. 1976-1982 viedol prílohu Pohľady na kultúru. Prvú autorskú výstavu mal v Prešove v r. 1979. Od r. 1982 pȏsobil v Bratislave ako riadiaci pracovník v redakciách viacerých ústredných denníkoch.  V r.1995 sa stal členom Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave a  starostom tohto najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku založeného v r. 1921 je viac ako jedno desaťročie. Pȏsobí ako kurátor, organizátor plenérov, porotca a predseda medzinárodných výtvarných festivalov.  Má za sebou rozsiahlu a úspešnú publicistickú, literárnu aj výtvarnú tvorbu, v ktorej dominuje technika koláže. Individuálne svoju tvorbu vystavuje na Slovensku i v zahraničí v rámci kolektívnych výstav UBS.

Emil Semanco je autorom viacerých kníh poézie a literatúry faktu.  Je laureátom Ceny Rudolfa Jašíka. V r. 2005 mu bola udelená Medzinárodná cena Egona Ervina Kischa za obrazovo-dokumentárnu publikáciu Najkrajší kút, kde v portrétnych črtách predstavil osobnosti  slovenskej i svetovej kultúrnej scény. Kniha sa stala edičným činom roka.

Autor PhDr. Emil Semanco žije a tvorí v Bratislave a tiež v malebnej Kamienke neďaleko Starej Ľubovne.

Nitra 25.10.2023                                           PhDr. Marta Hučková Kocianová