Daniel Bidelica Moje DNA

Pozývame vás na vernisáž výstavy Daniela Bidelicu – Moje DNA, v utorok 9.4. o 17.00 v Galérii Foyer v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre.

Nitriansky rodák akademický maliar Daniel Bidelnica /1957/  je absolventom VŠVU v Bratislave kde študoval na Oddelení monumentálnej maľby pod vedením doc. Ivana Vychlopena a v ateliéri doc. Eugénie Lehotskej. Od tohto obdobia tvorí ako umelec v slobodnom povolaní. Záber jeho tvorby je široký od maľby, grafiky, farebnej plastiky, body paintingu, zasahuje do reklamy a tiež sa venuje novým formám dizajnu. Bidelnicova tvorba prechádzala viacerými vývojovými etapami – od realistickej postupne prechádzala ku geometrickej abstrakcii, v ktorej sa stával dominantným kolorizmus. Novým impulzom pre maliarsku tvorbu autora sa stali študijné zahraničné pobyty a nimi boli ovplyvnené i obdobia jeho maliarskej práce.  Výbušná sila autorových  kompozícií priťahuje vnímateľa i svojou farebnosťou v ktorej prevládajú slnečné, teplé až ohnivé farby s komplementárnou zeleňou, všetko posolstvá života. Svoju tvorbu autor, okrem európskych krajín, predstavil v Kanade, Mexiku, Brazílii,  Egypte a inde vo svete. Jeho diela sa nachádzajú v súkromných a galerijných zbierkach takmer po celom svete. V Galérii Foyer v Starom divadle Karola Spišáka v Nitre sa Daniel Bidelnica predstaví výberom  tapisérií a počítačovou grafikou. Žije a tvorí v Rusovciach pri Bratislave.

Nitra apríl 2024                                        PhDr. Marta Hučková Kocianová