Trója

Autorka: Slávka Civáňová
Dramaturgia: Slávka Civáňová
Scéna: Pavol Andraško
Kostýmy: Tereza A. Hudáková
Bábky: Von Dubravay
Hudba: Peter Vlčko
Pohybová spolupráca: 
Magdaléna Čaprdová
Réžia:
PETER ORAVEC

 Obsadenie: Celý herecký súbor SDKSvN

Premiéra: 7. 6. 2019

Veľký epos rozprávajúci známe príbehy gréckych bájí pre malých aj veľkých divákov – o najkrajšej žene na svete, povestnom trójskom drevenom koňovi, veľkých hrdinoch a mocných bohoch a o jednej veľkej láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb. Vizuálna a hudobná féria plná kúziel a mytologických bytostí. Predstavenie bude zároveň formou interaktívnej hry zapájať detského diváka do predstavenia. Súčasťou projektu bude vzdelávací program pre školy pod názvom: TRÓJSKY KOŇ, ktorý deťom viac priblíži historický a mytologický kontext príbehu. Uvedie deti do sveta gréckej báji, Homérových eposov, či archeologických objavov.Trója je vo všetkých týchto oblastiach veľký príbeh a my veríme, že dokáže osloviť detského diváka a nadchnúť ho pre históriu a mytológiu.

Peter Oravec

Režisér a pedagóg. V teórii i praxi sa venuje hlavne hudobnému divadlu a muzikálu. Základným znakom jeho tvorby je výpravnosť a obsahová aj formálna náročnosť vo všetkých zložkách isncenácie. Jeho inscenácie sú veľkolepé kompaktné celky, kde jednotlivé zložky inscenácie od textu cez herectvo po hudbu a kostýmovú a scénografickú tvorbu sú formované pod vopred veľmi striktne premyslenou režijno-dramaturgickou koncepciou. Režíroval vo viacerých slovenských i českých profesionálnych divadlách.  Za inscenáciu Obchod na korze na Novej scéne bol v roku 2014 nominovaný na cenu DOSKY v kategórii objav sezóny. V Starom divadle Karola Spišáka režíroval úspešnú hudobnú rozprávku Čarodejník z krajiny Oz.

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.