Trója

Autorka: Slavka Civáňová
Dramaturgia: Slavka Civáňová
Scéna a bábky: Pavol Andraško
Kostýmy a bábky: Tereza A. Hudáková
Hudba: Peter Vlčko
Pohybová spolupráca: 
Magdaléna Čaprdová
Réžia:
Peter Oravec

 

Obsadenie:

Heinrich Schliemann, objaviteľ Tróje             Rudo Kratochvíl
Sofia Schliemanová, manželka                     Vanesa Hagyungová
Krásna Helena                                             Kristína Povodová
Afrodita                                                       Daniela Turzová
Paris, trójsky princ                                            Juraj Bednarič
Hektor, trójsky princ / Aineiás                        Simon Fico
Priamos, posledný kráľ Tróje                          Ján Hrmo a.h. / Martin Kusenda
Hekaba, kráľovná / Eris / Thesis                    Oľga Schrameková
Kasandra, veštica, trójska princezná / Aténa Michaela Dzamková a.h.
Héra / Penelopa                                                 Danica Hudáková
Meneláos, kráľ Sparty                                        Roman Valkovič
Agamemnón, mykénsky kráľ / Zeus                Ivan Gontko
Achilles / Pastier                                                Michal Kalafut
Odyseus                                                            Radoslav Konečný a.h.
Patrokolos / Apolón                                           Eduard Valašík

Predstavenie vedie: Mariana Cibulková
Určené pre diváka:  10+

217 premiéra: 13.6. 2019

Obnovená premiéra: 19.5. a 28.5. 2023

Počet repríz: 23

Upozornenie pre senzitívnych divákov:
V inscenácii sú použité zvukové a svetelné efekty hromov a bleskov, hlasná hudba a dymové efekty.

Velký epos Trója, inšpirovaný (nielen) Homérovou Iliadou, rozpráva známe príbehy gréckych bájí – onajkrajšej žene na svete, opovestnom trójskom drevenom konovi, ovelkých hrdinoch amocných bohoch a o jednej veľkej láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb. Vizuálna a hudobná féria plná kúziel a mytologických bytostí zaujme malých aj veľkých divákov. V našom spracovaní sa pretínajú línie dávnych hrdinov, olympských bohov i objavitela Tróje, Heinricha  Schliemanna a jeho manželky Sofie.

Režisérom inscenácie je Peter Oravec, ktorý sa venuje predovšetkým hudobnému divadlu a spolupracuje s viacerými slovenskými i českými divadlami. Je tiež autorom viacerých odborných monografií a štúdií v oblasti teórie divadla. Za inscenáciu Obchod na korze bol vroku 2014 nominovaný na cenu Dosky v kategórii Objav sezóny. So Starým divadlom vminulosti spolupracoval na vzniku úspešnej inscenácie Čarodejník z krajiny Oz.

Slavka Civáňová, divadelná dramaturgička, autorka, venuje sa tiež projektom neformálneho vzdelávania v divadle a histórii nitrianskeho divadla. V r. 2003 – 2017 pôsobila ako dramaturgička sprievodných a vzdelávacích podujatí na festivale Divadelná Nitra. Od r. 2017 ako lektorka dramaturgie a projektová manažérka, od r. 2020 ako dramaturgička v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Prednášala na katedrách kulturológie a estetiky UKF a na Súkromnom konzervatóriu v Nitre. Je zostaviteľkou a spoluautorkou viacerých publikácií: Nežná.nr, Divadlo Andreja Bagara v Nitre–70, František Perger – Život so scénou a i. Ako autorka scenára, textov piesní a/alebo dramaturgička spolupracovala napr. na inscenáciách: Kým nastane ticho (2021, DAB), Vlastníci (2020, DAB), Trója (2019, SDKS v Nitre), Hoax (2018, DAB), Čarodejník z krajiny OZ (2017, SDKS v Nitre), Obchod na korze (2014, Nová scéna BA), Bajaja (2013, Nová scéna BA).

 

Peter Oravec, divadelný režisér, v divadelnej teórii aj v tvorbe sa venuje sa predovšetkým hudobnému divadlu. V rokoch 2004 – 2017 prednášal dejiny divadla na FF UKF v Nitre, kde obhájil aj dizertačnú prácu z teórie hudobného divadla a histórie svetového muzikálu. Je autorom viacerých odborných monografií a štúdií v oblasti teórie divadla. Na Súkromnom konzervatóriu v Nitre vyučuje hereckú tvorbu, dejiny divadla a rozbor drámy. Ako režisér spolupracuje s viacerými slovenskými a českými divadlami. Za inscenáciu Obchod na korze bol v roku 2014 nominovaný na cenu Dosky v kategórii Objav sezóny. Za réžiu inscenácie Franz Lehar: Veselá vdova získal v roku 2017 cenu Literárneho fondu. Výber z tvorby: Jozef a jeho zázračný farebný plášť (2021, DAB), Národní tragédie aneb Překrásný nadhasič pražský (2020, Studio Ypsilon, Praha), Trója (2019, SD), Anything Goes! (2019, Národné divadlo moravskoslezké, Ostrava), Ružové kráľovstvo (2018, Štátna opera v Banskej Bystrici), Čarodejník z krajiny OZ (2017, SD), Veselá vdova (2017, Nová scéna Bratislava), Obchod na korze (2014, Nová scéna Bratislava).

 

Foto: Igor Stančík

Recenzia od teatrologičky pani Marty Žilkovej: Trója 2019 recenzia p. Žilková

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.