Trója

Autorka: Slavka Civáňová
Dramaturgia: Slavka Civáňová
Scéna a bábky: Pavol Andraško
Kostýmy a bábky: Tereza A. Hudáková
Hudba: Peter Vlčko
Pohybová spolupráca: 
Magdaléna Čaprdová
Réžia:
PETER ORAVEC

 Obsadenie:

Heinrich Schliemann, objaviteľ Tróje Rudo Kratochvíl
Sofia Schliemanová, manželka  Michaela Liptáková a.h.
Krásna Helena Jana Labajová
Paris, trójsky princ Adam Jančina
Hektor, trójsky princ / Aineiás  Rado Hudec
Priamos, posledný kráľ Tróje Ján Hrmo a.h.
Hekaba, kráľovná / Eris / Thesis Oľga Schrameková
Kasandra, veštica, trójska princezná / Aténa Martina Slobodová
Héra / Penelopa Danica Hudáková
Meneláos, kráľ Sparty Roman Valkovič
Agamemnón, mykénsky kráľ / Zeus Ivan Gontko
Achilles / Pastier  Michal Kalafut
Odyseus  Radoslav Konečný a.h.
Patrokolos / Apolón  Miroslav Bakura
Afrodita Miroslava Belancová

Predstavenie vedie: Mariana Cibulková

Premiéra: 13. 6. 2019

Veľký epos rozprávajúci známe príbehy gréckych bájí pre malých aj veľkých divákov – o najkrajšej žene na svete, povestnom trójskom drevenom koňovi, veľkých hrdinoch a mocných bohoch a o jednej veľkej láske, ktorá rozpútala najväčšiu vojnu mýtických dôb. Vizuálna a hudobná féria plná kúziel a mytologických bytostí. Predstavenie bude zároveň formou interaktívnej hry zapájať detského diváka do predstavenia. Súčasťou projektu bude vzdelávací program pre školy pod názvom: TRÓJSKY KÔŇ, ktorý deťom viac priblíži historický a mytologický kontext príbehu. Uvedie deti do sveta gréckej báji, Homérových eposov, či archeologických objavov.Trója je vo všetkých týchto oblastiach veľký príbeh a my veríme, že dokáže osloviť detského diváka a nadchnúť ho pre históriu a mytológiu.

Peter Oravec

Režisér a pedagóg. V teórii i praxi sa venuje hlavne hudobnému divadlu a muzikálu. Základným znakom jeho tvorby je výpravnosť a obsahová aj formálna náročnosť vo všetkých zložkách isncenácie. Jeho inscenácie sú veľkolepé kompaktné celky, kde jednotlivé zložky inscenácie od textu cez herectvo po hudbu a kostýmovú a scénografickú tvorbu sú formované pod vopred veľmi striktne premyslenou režijno-dramaturgickou koncepciou. Režíroval vo viacerých slovenských i českých profesionálnych divadlách.  Za inscenáciu Obchod na korze na Novej scéne bol v roku 2014 nominovaný na cenu DOSKY v kategórii objav sezóny. V Starom divadle Karola Spišáka režíroval úspešnú hudobnú rozprávku Čarodejník z krajiny Oz.

Foto: Michal Lachkovič

KedyPreAko dlhoKdeKategóriaCena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.