Zbierka v Starom divadle pokračuje

Staré divadlo v spolupráci s o.z. PODAJ MI RUKU-Nitra organizuje zbierku nie iba pre Ukrajinských utečencov ale aj pre našich spoluobčanov v núdzi. Každý pracovný deň od 8.00 do 18.00 sa budú v Starom divadle na ulici 7. pešieho pluku zbierať potrebné veci. Vydávať núdznym ich budú v priestoroch PODAJ MI RUKU-Nitra na mestskej tržnici v Nitre.
Potrebné sú okrem iného:

teplé deky,

teplé oblečenie pre deti aj dospelých,
postelné prádlo,
uteráky,
teplé bundy,

riady do domácnosti / hrnce, taniere, príbory, poháre, šálky/.

hračky pre deti