Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre zásadne odsudzuje agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre zásadne odsudzuje agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine.

Nás všetkých sa udalosti dnešného dňa hlboko dotkli a cítime potrebu podporiť našich susedov. Zamestnanci divadla aj týmto spôsobom vyjadrujú podporu všetkým obyvateľom Ukrajiny, ale i našim spoluobčanom, ktorých rodinní príslušníci a blízki žijú v týchto neľahkých časoch na Ukrajine. Veríme, že bude možné situáciu stabilizovať a tí, ktorí sú teraz v ohrození života, budú čoskoro v bezpečí.

Ukrajina je a musí zostať slobodnou krajinou, v ktorej sa naďalej budú rozvíjať demokratické princípy a ktorá má právo rozhodovať o svojej budúcnosti a postavení vo svete. Jej suverenitu je potrebné rešpektovať, tak ako ona rešpektuje suverenitu iných krajín.

Divadlo sa často definuje ako dialóg, a preto aj v tejto situácii apelujeme na diplomaciu a diskusiu namiesto násilia.

Divadlo ľudí spája, a preto aj my stojíme pri Ukrajine, ktorá sa stala obeťou tohto vojenského aktu.

Слава Україні!