Solitaire.sk

súčasná slovenská hra Zuzy Ferenczovej a Antona Medowitsa

Autori: Zuzana Ferenczová a Anton Medowits

Dramaturgia: Veronika Gabčíkova
Scéna: Zoja Zupková a.h.
Kostýmy: Eva Kleinová a.h.
Hudobný a zvukový výber: Michal Spišák a.h.
Réžia: Michal Spišák a.h.
osoby a obsadenie: Nezábudka: Katarína Petrusová, Luna: Andrea Sabová, Hlava: Radovan Hudec, Lečo: Miloš Kusenda

Premiéra: 19. 9. 2012
Počet repríz: 10

Dej hry sa odohráva v novostavbe bytového domu, na pozadí príbehov štyroch diametrálne odlišných postáv, ktoré spája existenciálny pocit vykorenenosti a totálnej samoty. Avšak hra nie je drásavá, ale díva sa na ľudí láskavým okom a v sebairónií akou sa jej postavy reflektujú je veľmi veľa humoru. Veríme, že naše  predstavenie o mladých a pre mladých si nájde svojho diváka, ktorý ocení ľudskosť a tragikomiku hry.  Inscenácia je určená duchom mladým a už dospelým divákom!

Recenziu si môžete prečítať tu: https://www.monitoringdivadiel.sk/recenzie/recenzia/staredivadlomlademudivakovinr/

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.