Medveď Wojtek

Autor predlohy: Wiesław A. Lasocki

Scéna, bábky: Olga Ziębińska
Preklad a dramaturgia: Nikoleta Hvizd Tužinská
Hudba: Lazar Novkov
Scenár a réžia: Jakub Maksymov

 

Obsadenie:

Poručíčka: Kristína Povodová
Medveď Wojtek: Simon Fico
Vojak Peter: Rudo Kratochvíl
Ďalší vojak: Roman Valkovič
A ešte ďalší vojak: Juraj Bednarič

Inšpícia: Rúth Dolanová

 

Spoznajte spolu s nami výnimočný príbeh z obdobia 2. svetovej vojny, ktorý do knižnej podoby preniesol poľský autor Wiesław A. Lasocki. Predloha inscenácie, kniha s názvom Wojtek spod Monte Cassino, vznikla ešte v 60. rokoch na základe skutočných udalostí a zatiaľ nebola preložená do slovenčiny.

Prostredníctvom tohto príbehu nahliadame do životov vojakov, ktorí sa po agresívnom vpáde nemeckých a sovietskych vojsk do Poľska (v roku 1939) dostali do zajatia. Sovietsky zväz, ktorý ich väznil, bol však v roku 1941 napadnutý svojím dovtedajším spojencom – Nemeckou ríšou. To ho priviedlo k spolupráci so západnými spojencami – Britániou a USA. Ich podmienkou však bolo prepustenie poľských vojakov. Tí sa následne preplavili do Iránu a pridali sa k výcviku ostatných spojeneckých vojsk. Práve tam sa členovia 22. zásobovacej roty 2. poľského armádneho zboru ujali osiroteného medvieďaťa a precestovali s ním takmer celý Blízky východ. Nakoniec s ním bojovali aj v jednej z najväčších bitiek 2. svetovej vojny – bitke o Monte Cassino. Medveď sa s vojakmi postupne dokonalo zžil, pomáhal im a chýr o ňom sa šíri ešte aj dnes.

Jakub Maksymov je režisérom na voľnej nohe, príležitostným dramaturgom, performerom a pedagógom. Jeho doménou je súčasné bábkové divadlo a divadlo objektov, ktorému sa venuje aj teoreticky, a to v rámci svojho doktorandského výskumu na KALD DAMU. Prvý raz na seba výraznejšie upozornil bábkovou road-movie Tisíc tuctů (2016), ktorá získala niekoľko ocenení na festivaloch v Česku aj v iných krajinách. V roku 2020 získal Cenu Divadelní Kritiky v kategórii Talent roku. V roku 2021 bol projekt Na vukovom tragu, ktorý vznikol v srbskom divadle Pozorište Mladih v jeho réžii, vybraný do programu ASSITEJ World Congress v Tokiu. Pravidelne spolupracuje s divadlami a nezávislými súbormi v Česku, na Slovensku, v Nemecku a v Srbsku.

Olga Ziębińska je výtvarníčka, scénografka a dizajnérka poľského pôvodu. Súčasne je doktorandkou na pražskej DAMU, kde tiež získala magisterský titul v odbore scénografia alternatívneho a bábkového divadla. Vo svojej dizertačnej práci sa zameriava na výskum vzniku a tvorby divadla s tzv. špecifickou skupinou. V rokoch 2011 – 2017 študovala na Varšavskej Akadémii výtvarného umenia a na Parížskej Strate école de design, kde se vzdelávala v odbore dizajnu. Od roku 2018 spolupracuje s Jakubom Maksymovom na bábkových a objektových inscenáciách v Česku, na Slovensku a na Balkáne.

Lazar Novkov je hudobný skladateľ a interpret, ktorý sa narodil, vyštudoval, žije a pôsobí v srbskom meste Novi Sad. Ako akordeonista a klávesista vystupuje s viacerými hudobnými zoskupeniami, ktoré spolu tvoria veľmi pestrú paletu žánrov. Medzi najvýraznejšie z nich patrí jeho inštrumentálne post-jazzové teleso Frame Orchestra, ktoré založil v roku 2010. S týmto zoskupením, hrajúcim jeho autorskú hudbu, nahral tri albumy a precestoval Európu. Venuje sa tiež tvorbe scénickej hudby. Spolupracoval s mnohými divadlami na území bývalej Juhoslávie a aj na Slovensku.

 

Inscenácia je určená pre deti od 10 rokov.

225 premiéra: 4.11.2022 o 18.00 v Dome kultúry v Šali

Počet repríz: 5

V inscenácii sa používa piesok.
Divákom citlivým na prašné prostredie odporúčame použiť rúško alebo iné prekrytie tváre.

Inscenácia vznikla vďaka českému prekladu predlohy, o ktorý sa postarala Lucie Zakopalová a vyšiel vo vydavateľstve Baobab&GplusG s.r.o.

Foto: Igor Stančík

Vznik inscenácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.