Deti s poruchou autistického spektra a divadlo

Cieľom webinára je nielen zvýšiť povedomie spoločnosti o autizme, ale aj položiť základy konceptu divadelnej tvorby zohľadňujúcej potreby detí s poruchou autistického spektra. Zámerom je, aby získali väčší prístup k divadelným predstaveniam, čím chceme prispieť k snahe o ich začlenenie sa do spoločnosti a zlepšeniu kvality ich života.

Dátum: 9. októbra 2023

Miesto: Študovňa, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Ulica 7. pešieho pluku 1, 94901 Nitra

Začiatok webinára je o 10:00 hod.

Dĺžka trvania webinára bude dve hodiny.

Na témy:

Autizmus fenomén dnešnej doby?

Prostredie divadla a jeho vplyv na danú diagnózu

Špecifiká vnímania autistov

Čo je za hranicou normálnosti?

Dieťa s poruchou autistického spektra v rodine

budú diskutovať zástupcovia organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú tejto problematike v Nitrianskom kraji.

Ø Spojená škola internátna Červeňová 42, Nitra: https://ssicervenovanr.edupage.org/about/

Ø „KREATÍV“, Zariadenie sociálnych služieb, Klasov: https://www.kreativklasov.sk/

Ø „SOS“, Zariadenie sociálnych služieb Hurbanovo: http://www.soshurbanovo.sk/

Webinár bude vysielaný prostredníctvom platformy YouTube a bude prístupný verejnosti, v jeho závere bude možné klásť lektorom otázky. Ak máte záujem zúčastniť sa osobne v mieste konania, potvrďte nám svoju účasť do 6.10. 2023 zaslaním emailu na adresu: miroslava.moravcikova@sdn.sk

Link na prenos https://youtube.com/live/PVgHPFCzV4Y

Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Branislava Becíka PhD.
Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.