Zverejnenie zámeru prenajať časť dočasne prebytočných priestorov 2016/ KLUB TATRA