Začala veľká výmena sedačiek vo Veľkej sále

Dnes si zamestnanci divadla vyhrnuli rukávy, a začali rekonštrukciu Veľkej sály Starého divadla. Vďaka zriadovateľovi UNSK sme mohli pristúpiť k výmene podlahy a sedadiel vo Veľkej sále a tým zvýšiť komfort sedenia pre našich divákov. Staré sedenie, ktoré maľo viac rokov, ako najstarší zamestnanec divadla, rozoberieme, a vyseparujeme tak, aby sme znížili množstvo odpadu na čo najmenšiu možnú mieru.  Separovanie odpadu a zhodnocovania odpadov v rámci trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti sa v našom divadle dostáva do popredia záujmu zodpovedných ľudí. O to viac sa tešíme na novú sezónu 2019/2020.

 

Pridaj komentár