VÝSTAVA SELF V GALÉRII FOYER OD 28.1.2016

VÝSTAVA „SELF“ V GALÉRII FOYER OD 28.1.2016

 

Milí priatelia,

srdečne vás pozývame na prvý spoločný výstavný projekt An Jančovičovej a El Kováčikovej, ktorý otvoríme dňa 28. 01. 2016 o 18:00 hod. v Galérii FOYER v Starom divadle Karola Spišaká v Nitre. Vystavujúce autorky odprezentujú svoje grafické a kresebné cykly, vo veľkoformátovom i komornom podaní.

Výstavu pojali jungovským termínom SELF (termín C. G. Junga, v orig. “das Selbst”, prekl. “bytostné Ja”, pozn.).

Odhliadnuc od objektívnych výkladov je ich “SELF” v tvorivom ponímaní silne personálne, dá sa vykladať špecificky, osobitne. Meno výstavy reflektuje taktiež dlhodobý záujem autoriek o oblasť psychoanalýzy.

An (Andrea) Jančovičová je v súčasnosti autorkou “na voľnej nohe”, a jednou nohou študentkou doktorandského stupňa štúdia na VŠVU v programe Výtvarné umenie pod dohľadom školiteľa doc. V. Kolenčíka, akad. mal.

V obsahu diela sa dlhodobo zameriava na genderovú problematiku, doslova dilemu rodovej (ne)pomernosti. V jednom grafickom cykle nazvanom EXIT doslova uniká pred “dilemou” do veľkých štrukturálnych abstrakcií.

V rozhraní grafického média sa venuje prevažne technike linorezu, v rôznych formátoch, preferuje jednofarebnú monochrómnu tlač, čo najlepšie podtrhuje jej tzv. archetypové narácie.

 

El (Eliška) Kováčiková

je študentkou denného štúdia na Katedre grafiky a i. médií na VŠVU, v ateliéri (Ateliér voľnej a farebnej grafiky, ďalej AFAD) doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. V súčasnosti ukončuje štátnicový ročník bakalárskeho stupňa štúdia.

Nosný vnútorný komplex diela je abstrakciou priestoru premietaného do úbežníka. Táto perspektíva vyjadruje únik do vnútra samotnej podstaty (vlastného) bytia. Autorka tento prejav opisuje ako “memento súčasnej doby a mojej existencie v nej“.

Kvalita grafickej tvorby sa začína pri dôslednom technicko-technologickom spracovaní matríc, čo je výsledkom dlhodobého intenzívneho sústredenia sa na konkrétny zámer. Tlačové matrice si vyhotovuje z rôznych materiálov – kov, plast, drevo, s využitím rôznych grafických techník – lept, fotocesta, rytina/ rez. V súčasnosti pracuje najmä s vrstvením – sútlačou veľkoformátových rytín/ rezov.

 

Budeme poctení vašou účasťou na výstave!