Vernisáž výstavy grafického dizajnéra Richarda Ototta

Vernisáž výstavy grafického dizajnéra Richarda Ototta sa bude konať 20. februára o 17.00 hod. Srdečne Vás pozývame!

Richard Otott – Babylon

V Starom divadle Karola Spišáka v Nitre, v Galérii Foyer sa nitrianskej verejnosti svojou tvorbou predstaví grafický dizajnér Richard Otott. Autor je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.  Je známe, že jedným zo základných stavebných prvkov grafického dizajnu je piktogram. A práve touto výtvarnou disciplínou – piktogramami sa rozhodol prezentovať. K ozrejmeniu tejto  techniky v stručnosti priblížim jeho poslanie a význam. Piktogram je znak zastupujúci označovaný objekt, dej, činnosť, miesto či udalosť pomocou ilustrácie, ktorá sa podobá na to čo vyjadruje. Piktogram je schematický obraz, ktorý zachytáva obsah oznámenia a nemá konkrétnu zvukovú podobu. Je zrozumiteľný bez znalosti jazyka, rovnako ako napríklad dopravné značenia.

Výstava grafického dizajnéra Richarda Ototta  pozostáva z troch cyklov. Prvý cyklus je venovaný Babylonskej veži, tá je aj akýmsi leitmotívom jeho tvorby, nakoľko sa k nej vždy vracia s určitým časovým odstupom.  Väčšina prác cyklu Babylonskej veže  je z posledného tvorivého obdobia rokov 2014-2016. V ňom sú ešte ústredným  motívom ľudské postavy s mnohorakými činnosťami.   Tie v nových artefaktoch už nahrádza obrazovkou, ktorá sa stáva médiom a znamená vstup do virtuálnej reality a dnes je už našou každodennou súčasťou.

Pri starších obrazoch, ako ich komentuje autor,  jednotlivé podlažia veže zobrazujú spoločenské postavenia, na nových sa spoločenský rebríček zobrazuje veľkosťou média od led TV až po inteligentné hodinky. Dej v nich sa delí do dvoch skupín, buď sa odohráva na každej obrazovke ako samostatný príbeh, alebo je celé jedno podlažie chápané ako napríklad videohra s dejovou líniou pri diele Babylon 2 2018.

Druhú časť prezentácie cyklu autora tvoria štyri nové obrazy, ktoré sú venované jeho obľúbeným hudobným interprétom. Prvý Depeche mode vznikol na podnet posterov od švédskeho grafika Viktora Hertza. Tento obraz  sa už odkláňa od klasických mikropríbehov, čiže stručného zobrazenia konkrétnych skladieb, ako to je u D.M. , či tvorbe posterov u spomínaného V. Hertza. Tu vzniká akási  surreálna koláž, inšpirovaná tvorbou kapely ako po hudobnej tak i textovej stránke. Sú tu použité aj ich oficiálne symboly, no prenesené do nového kontextu. Ako vraví Richard Otott: “Tento obraz vznikal najdlhšie a je v mojej tvorbe najexperimentálnejší. Podobne je tomu aj u obrazu venovanému kapele Massive attack. I tu ponechávam voľnejší prístup. Štvoricu dopĺňa ešte obraz Nicka Cavea, austrálskeho hudobníka, básnika, spisovateľa a herca.“

V treťom cykle výstavy budú  prezentované dva obrazy venované jeho deťom. Vznikli ako autorov piktogramový zápisník. V ňom zaznamenáva dôležité momenty života konkrétneho dieťaťa z jeho osobného, umeleckého autorského  pohľadu.

Piktogram sa stal neodlúčiteľnou súčasťou nášho života v rámci orientácie pre  všetkých, mám na mysli i ľudí s určitým handykepom – sluchovo postihnutých, ktorý dokážu prečítať piktogramy upozorňujúce  v rámci neverbálnej komunikácie na dôležité momenty v rámci ochrany  života i ochrany zdravia v predvídaní  neprevídateľných momentov a udalostí.  Jednoducho – piktogram je určovateľom kritérií ohľaduplnosti  v medziľudskej komunikácii. Richard Otott vystavuje od roku 2010 a výstava Babylon je v jeho prezentácii  tvorby ôsmou v poradí. Žije, tvorí a pracuje v Nitre.

PhDr. Marta Hučková Kocianová – kurátorka výstavy

Nitra 11.2.2019

 

Použitá literatúra:

/1/  KOLESÁR, Zdeno. Kapitoly z dejín grafického dizajnu. 1. vyd. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2006, 224 s. ISBN 80-968-6585-4.