Vážení diváci, ďakujeme vám za vašu priazeň v divadelnej sezóne 2015/2016

Vážení diváci,
ďakujeme vám za vašu priazeň v divadelnej sezóne 2015/2016 a tešíme sa na vás v ďalšej, v ktorej pre vás pripravujeme niekoľko prekvapení.
Ďakujeme, že ste, bez vás by naše snaženie nemalo zmysel!