Svetový deň bábkového divadla

Od roku 2003 sa každoročne 21. 3. oslavuje Svetový deň bábkového divadla. Tento deň schválil
Medzinárodný zväz bábkarov – UNIMA. Motto Svetového dňa bábkového divadla znie každý rok rovnako:
„Buďme objavení!
Chceme byť poznaní!
Zúčastnime sa!
Hovorme o bábkach!“

Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň ako jediné svojho druhu na Slovensku si každoročne pripomína deň, ktorý je venovaný tomuto čarovnému umeniu. Expozíciu bábkarských kultúr budete môcť v tento deň vidieť bezplatne.
V barokovej sále kaštieľa poodhalíme ďalšie tajomstvá divadla. V bábkovom predstavení s názvom „Drevená krava“ sa nám predvedú tradičné bábky – maňušky s drevenou hlavou, s ktorými zahrajú herci Divadla z domčeka. Predstavenie sa odohrá o 9:00, 10:00 a 11:00 hodine. V rámci celého dňa bude prehliadka expozícií zakončená video dokumentami o bábkach a bábkaroch spolu s rozprávaním kurátorky zbierky bábkarských kultúr Mgr. Z. Kaličiakovej.
Kapacita sály je však obmedzená a je nutné sa na program rezervovať na nižšie uvedených kontaktoch.
Vstupné na bábkové predstavenie je 2 € alebo 2 kultúrne poukazy.
Podujatie sa koná vo štvrtok 21. marca 2019 od 9:00 hod do 15:00 hod. Posledný vstup do múzea bude o 14:00 hod. Viac informácií telefonicky na 047/24 54 100.

 

Posolstvo k Svetovému dňu bábkarstva 21. marca 2019

UNIMA existuje len 90 rokov

Milí priatelia, bábkari, členovia UNIMA a kolegovia z celého sveta, ktorí ste v tento významný deň s nami, dovoľte mi, aby som vás zo srdca pozdravil!

Keď som bol požiadaný, aby som napísal posolstvo k Svetovému dňu bábkarstva, bol som dojatý, lebo je to ohromná česť a výsada osloviť vás všetkých v roku 90. výročia založenia našej vynikajúcej organizácie UNIMA (Union International de la Marionette).

Som veľmi rád, že sme všetci súčasťou najstaršej medzinárodnej bábkarskej organizácie na svete. Tradícia, talent, fantázia a tvrdá práca, to sú pevné piliere, na ktorých UNIMA stojí, čo je zrejmé z pohľadu do jej histórie a na jej odkaz. Naši zakladajúci členovia a ostatní ľudia, ktorí neustávali vo svojej vizionárskej práci sú tí, ktorí vytvárajú podobu bábkarského sveta. Niektorí sú tu s nami i dnes, niektorí už len v našich spomienkach, ale ich ideály, hodnoty a umelecký odkaz, ale aj umelecký cit žijú vo viac ako 90 národných centrách a strediskách po celom svete.

UNIMA bola od počiatku priestorom starostlivosti o bábkové divadlo, podpory, výmeny a zdieľania kreatívnych nápadov a priestorom pre medzinárodnú spoluprácu. V tomto roku, keď UNIMA oslavuje 90 rokov svojej existencie, sa pri zhmotňovaní najkrajšej esencie fantázie a kreativity a reflexie súčasného sveta musíme zamerať na nastupujúcu generáciu mladých bábkarov, či už tých s tradičným poňatím bábky alebo tých s experimentálnym prístupom. Ak to tak môžem povedať, v súčasnosti sa ocitáme na pomyselnom moste, keď so sebou nesieme odkaz predchádzajúcich generácií, redefinujeme vlastnú súčasnosť a zároveň hľadíme do nádejnej budúcnosti.

Žijeme vo veku technológií a zmien, ktorý so sebou prináša skvelé príležitosti pre bábkarstvo aj pre UNIMU, a to v zapájaní nového publika, použití bábok tak, aby svoje príbehy rozprávali živšie, pre výrobu bábok a využitie nových modelov distribúcie a pri tvorbe platforiem pre prezentáciu našej práce. Často počúvam otázku, na čo vlastne slúži UNIMA. K tomu môžem povedať predovšetkým to, že UNIMA je globálna rodina, ktorá disponuje ľudskými zdrojmi po celom svete. Práve to je podstatou tejto organizácie a jej poslania. Disponujeme obrovským množstvom dobrovoľníkov, ktorí sú pripravení vždy pomôcť a starať sa o talenty nášho oboru.

Čo nás tak priťahuje k tomuto oboru, ktorému vdychujeme život? Je to oná premena neživého na živé, ktorá umožňuje povedať tisíce slov spôsobom, akým by to živý herec nikdy nedokázal? Alebo to, že vidíme samých seba ako tvorcov ovládajúcich svoje subjekty? Nech je to ako chce, bábky na celom svete rozprávajú, hrajú, bojujú, milujú a prepájajú naše spomienky s prítomnosťou. Sme vzorom pre novú generáciu, ktorá sa musí ohliadať na naše pôvodné hodnoty a tradície a zároveň sa otvárať nebojácne novým nápadom. Poďme teda nielen osláviť vášeň k umeniu bábkarstva, ale hlavne porozumieť rozdielom medzi národmi a kultúrami, ktoré by práve tento významný deň mal čo najviac zblížiť. UNIMA a bábkarstvo samotné nám umožňuje presadzovať najušľachtilejšie ľudské hodnoty, akými sú mier a vzájomné porozumenie medzi ľuďmi bez ohľadu na ich pôvod, politické alebo náboženské presvedčenie a kultúrne rozdiely spoločne s rešpektovaním ľudských práv tak, ako sú definované vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. UNIMA pôsobí vo viac ako 90 krajinách a je platformou pre výmenu a spoluprácu medzi ľuďmi, ktorí sa zaoberajú bábkarstvom, výskumom a históriou a ktorí túto umeleckú formu zo srdca milujú.

Teší ma, že pri príležitosti Svetového dňa bábkarstva oslovujeme toľko ľudí a spoločenstiev po celom svete, zvlášť v sociálne znevýhodnených oblastiach, kde je existencia bábkového divadla ohrozená. Je pre mňa česť a pocta pracovať s vami všetkými ako prezident UNIMA. Počas mojich ciest a stretnutí, ktoré som ako prezident absolvoval, som opakovane zažíval jedinečný pocit spolupatričnosti medzi bábkarmi po celom svete; vy všetci ste plameňom, ktorý nás nesie vpred nehľadiac na hrozby a riziká. Keď sa stretávame a vymieňame si svoje myšlienky a nápady, vždy sa usmievame. Vďaka tomu mám možnosť udržiavať cenné priateľstvá a budovať túto nádhernú rodinu po celkom svete – a to je to, čo si so sebou ponesiem do konca svojho života.

Ďakujem vám.

Dadi D. Pudumjee                             

Dadi D. Pudumjee je indický bábkar a režisér. Bábkarstvo pestoval vo svojom rodnom meste Puna v Indii pôvodne ako koníček. Popritom vyštudoval ekonómiu a v štúdiách pokračoval na National Institute of Design na Fakulte vizuálnej komunikácie v indickom Ahmadabáde. Tam sa prihlásil na Katedru bábkarstva vedenú Meher R. Contractor z Darpana Academy of Performing Arts a stal sa profesionálnym bábkarom.

V roku 1972 sa zúčastnil Medzinárodného bábkarského festivalu v Charleville-Mézières a kongresu UNIMA. Mal tak možnosť sa zoznámiť s mnohými bábkarmi a ich tvorbou, čo je odkaz, o ktorý sa stará doteraz.

V roku 1976 získal štipendium od švédskeho strediska UNIMA a Swedish Institute a stal sa stážistom v Marionette Theatre Institute vo švédskom Štokholme pod vedením Michaela Meschkeho. Zúčastnil sa tiež  workshopu o bábkach Bunraku a ich vodení, ktorý sa konal pod patronátom majstra bábkara Sennosuku Yoshida z japonskej Osaky. Neskôr pôsobil ako pedagóg bábkarstva a drámy v štokholmskom divadle pre deti a mládež Vår theatre Barn och Ungdoms pod režijným vedením Guntera Wetzela.

Ako režisér hosťoval v Puppentheater v Berlíne vo vtedajšej Nemeckej demokratickej republike (1979), bol zakladateľom a umeleckým riaditeľom indického Sutradhar Puppet Theatre (1980-1986)  a zakladateľom a riaditeľom Ishara Puppet Theatre v Dillí (od roku 1986). V súčasnosti je členom dozornej rady Ishara Puppet Theatre Trust a kurátorom každoročného Medzinárodného bábkarského festivalu Ishara v Dillí, ktorého 17. ročník sa bude konať v roku 2019.

Pudumjee vytvoril bábky pre mnohé televízne programy a seriály, výstavy, pavilóny, tanečné predstavenia, opery a oslavy. Bol kurátorom výstavy Man Mind and Mask Exhibition pre IGNCA 1998 a výstavy bábok Putul Yatra z archívu Sangeet Natak Akademi Dillí pre španielsku Tolosu. Bol koordinátorom stretnutia ázijsko-pacifickej komisie UNIMA v Čennaí v roku 2002 a stretnutia exekutívy UNIMA v Dillí v roku 2004.

Pudumjee vedie bábkarské workshopy pre rôzne školy a organizácie v Indii aj v zahraničí a pôsobí tiež ako mentor pre master classes a prípravku indického strediska UNIMA.

Viedol projekt zameraný na HIV/AIDS a návykové látky realizovaný v spolupráci s SBT DELHI (Salaam Baalak Trust v Dillí) a s podporou UNESCO, v ktorom s pomocou bábok šíril osvetu o HIV a návykových látkach v Dillí a blízkom okolí. V rámci tohto projektu vznikli tri inscenácie (“Chunouti the challenge”, “Nazre Kholo” a “Chakravyu”), ktoré mali viac ako 100 repríz v Dillí, Čandígarhe, Bombaji a Dehrádúne usporiadaných pre divákov z miestnych škôl. komunít, neziskových organizácií apod.

Dadi Pudumjee a Ishara Puppet Theatre Trust hosťovali v Japonsku, Austrálii, Indonézii, Číne, na Srí Lanke, v Rusku, Uzbekistane, Iráne, Švédsku, Dánsku, Nemecku, Švajčiarsku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Spojenom Kráľovstve, Škótsku, Kanade, USA, Brazílii a Mexiku.

Funkcie

Prezident UNIMA (medzinárodná bábkarská organizácia) v treťom období – www.unima.org

Viceprezident exekutívy UNIMA od roku 1992 do 2004

Bývalý prezident Ázijsko-pacifické komisie UNIMA

Bývalý prezident indické pobočky UNIMA

Zakladajúci člen redakčnej rady indického spravodajcu UNIMA Sutradhar

2019 člen Generálnej rady Sangeet Natak Academy

Člen dozornej rady National Folklore Support Center Čennaí

Člen projektu Parsi Zorastrian – projekt UNESCO pre zachovanie hmotného kultúrneho dedičstva

Ceny za prínos pre obor bábkarstva

Národní cena Padamashri od indického prezidenta (2011)

Sangeet Natak Academy – Národná cena za bábkarstvo (1992)

Cena Sanskriti Pratisthan za bábkarstvo

Cena Delhi Natya Sangh za bábkarstvo

Držiteľ ceny Delhi Parsee Anjuman v oblasti kultúry

https://www.unima.org/wp-content/uploads/2019/03/UNIMA_WPD2019_Road-Book-En-1.jpg

Zahra Khyali Sabri

„Som vďačná za to, že bábky sú trpezlivé a silné a prítomné vo všetkých kontextoch. Sú to práve bábky, ktoré tvoria môj svet divadla.“

Zahra Khyali Sabri je iránska režisérka, scénografka a bábkarka. Je zakladateľkou a umeleckou riaditeľkou súboru Yase Taman. Je autorkou plagátu k Svetovému dňu bábkarstva 2019.