Sviatok bábkarstva

SVETOVÝ DEŇ BÁBKARSTVA 21. marec 2017

 

POSOLSTVO Nancy Lohman Staub

 

V roku 1929 založilo niekoľko zapálených ľudí zo siedmych krajín l’Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) pre rozvoj a propagáciu bábkarstva. K organizácii UNIMA som sa pripojila niekedy v roku 1970, aby som zadosťučinila môjmu celoživotnému očareniu bábkami. Vďaka internetu dnes môžeme okamžite spájať tisíce rovnako zmýšľajúcich ľudí na celom svete bez akýchkoľvek národných, politických alebo náboženských obmedzení. Záznamy programov, predstavení, konferencií, prednášok a workshopov sú dostupné 2 hodín denne a niektoré sú vysielané v priamom prenose. Akademické články, publikácie a fotografie sa objavia po ťuknutí do jedinej klávesy. Táto rastúca popularita, o ktorej sa nám nesnívalo ani v najsmelších snoch, ponúka nekonečné množstvo príležitostí pre formovanie medzinárodných zväzkov spolupracujúcich na dosiahnutí nášho cieľa, ktorým je porozumenie prostredníctvom bábkarského umenia.

Bábkarstvo sa rozvinulo v podstate všade na svete. Stovky hodín dokumentácie, ktoré sú dostupné na internete, umožňujú sprístupnenie mnohých tradičných foriem, z ktorých dvanásť bolo prehlásených UNESCO za nehmotné kultúrne dedičstvo (ICH). Informácie o nich, fotografie a videozáznamy sú dostupné na webe. Najmenej jedenásť ďalších kultúrnych tradícií vrátane bábkarstva je zanesených v databáze Ázijsko-pacifického kultúrneho centra (Asia/Pacific Cultural Centre Database). Dúfame, že pre divákov budú príťažlivé ako tieto predstavenia, tak hĺbka ich spoločných koreňov, a tradičné bábkarstvo s jeho kultúrnymi rozdielmi tak môžeme využiť pre objavovanie spoločnej ľudskosti.

Charakteristickým rysom tradičného umenia je zmena, preto dokumentácia zohráva dôležitú úlohu. Po takmer štyridsiatich rokoch, ktoré stovky z nás venovali nadšeniu pre bábkarstvo, zverejnila UNIMA na webe aktualizovanú Encylopédie Mondiale des Arts de la Marionnette v troch jazykoch (angličtine, španielčine a francúzštine), ktorá bola vydaná v roku 2009. Históriu bábkarstva tak máme na dosah ruky a slúži ako dôležitý nástroj pre mnohé múzeá na celom svete, ktoré majú bábkarské zbierky, i pre niekoľko ďalších, ktoré sa špecializujú priamo na bábkarstvo ako umeleckú formu. Ich zbierky a katalógy sú dostupné online, niektoré experimentujú s 3D a možnosťami replikácií pre vzdelávacie účely. Zachovávanie histórie, ktoré je teraz uľahčené komunikáciou na internete, tak prispieva k ďalšiemu vývoju.

Stovky súčasných bábkarov z celého sveta dávajú úryvky zo svojich predstavení na internet, aby pritiahli divákov a organizátorov najrôznejších podujatí. UNIMA sponzoruje živé predstavenia, festivaly, konferencie a publikácie a umiestňuje reportáže na svoje internetové stránky. Malá zakladajúca skupinka si kedysi priala to, čo sa práve dnes v UNIMA deje: spolupracuje tu viac ako deväťdesiat národov bez ohľadu na kultúrne, sociálne a ďalšie rozdiely. S prudkým rastom publicity prichádza tiež rastúca zodpovednosť k nášmu publiku a k sebe navzájom. Oslávme Svetový deň bábkarstva spolu ako priatelia oddaní umeleckej forme, a zdieľajme oslavy na internete, ktorý nás skutočne spája!

 

REFERENCIE:

Asia-Pacific Database: www.accu.or.jp/ich/en/arts/arts1.html

ICH/UNESCO Database: www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011

World Encyclopedia of Puppetry Art: www.unima.org

 

 

ŽIVOTOPIS:

 

Nancy Lohman Staub pochádza z New Orleans z americkej Louisiany. Je jednou z editoriek Encyklopédie Mondiale des Arts de la Marionnette. (Svetová encyklopédia bábkarského umenia) a pôsobí ako vedecká poradkyňa.

Pôsobila vo výkonnom výbore UNIMA ako viceprezidentka, ďalej v publikačnej komisii, vo výskumnej komisii, v komisii kultúrneho dedičstva a v súčasnosti zastáva miesto v komisii sociálnej spravodlivosti.

Bola riaditeľkou Svetového bábkarského festival v roku 1980 a 13. Kongresu UNIMA v John. F. Kennedy Center for Performing Arts vo Washingtone, D. C.

Pôsobila ako konzultantka pre zakladaní Nadácie Jima Hensona v New Yorku, ktorá si kladie za cieľ podporovať bábkarstvo v Amerike. Bola prezidentkou Bábkarov Ameriky a viceprezidentkou UNIMA USA. Je zakladateľkou a vedúcou poradného výboru Centra pre bábkarstvo Arts Museum v Atlante v Georgii. Publikovala množstvo článkov a esejí v múzejných katalógoch. Dlhé roky režírovala malé bábkové divadlo v New Orleans v Louisiane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nancy Lohman Staub pri vchode do Centra pre bábkarstvo v Atlante, Georgia.

Foto : Susan Kinney