STARÉ DIVADLO OSLÁVILO 65. VÝROČIE VZNIKU

V piatok dňa 4. 3. 2016 oslavovalo Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre 65. výročie svojho vzniku. Súčasťou osláv bola slávnostná recepcia konaná v priestoroch SDKSvN, za účasti súčasných aj bývalých členov, ktorých osudy spojilo naše divadlo.
V slávnostnej atmosfére stretnutie otvoril riaditeľ Martin Kusenda, ktorý vo svojom príhovore vyjadril vďaku ľudom, ktorí venovali roky svojho života nášmu divadlu, jeho rozvoju a naplneniu nášho poslania.
V tento významný deň sme nezabudli ani na našich verných divákov. Odohrali sme dve predstavenia – dopoludňajšie predstavenie „O múdrom Kokoškovi“ bolo venované našim malým divákom. Večerné predstavenie „Zázraky pre Alicu“ zase vekovo starším priaznivcom nášho divadla. Na obe predstavenia bol vstup voľný. Od Vás milí diváci sme za odmenu dostali poďakovanie formou Vášho úprimného potlesku.
Na záver chceme Divadlu Karola Spišáka v Nitre zaželať do ďalších rokov veľa úspechov.