Staré divadlo Karola Spišáka s hlbokým zármutkom oznamuje širokej verejnosti

Staré divadlo Karola Spišáka s hlbokým zármutkom oznamuje širokej verejnosti, že dňa 5. mája 2016 nás po ťažkej chorobe vo veku 65 rokov, opustila naša dlhoročná kolegyňa a kamarátka Helena Vavroušková. V divadelných dielňach pracovala od roku 1968 a svoju profesionálnu kariéru ukončila ako vedúca divadelných dielní v roku 2011 odchodom do dôchodku. Zostane v našich spomienkach. Kolektív Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.