Staré divadlo členom Union Internationale de la Marionnette

Ako nám dnes bolo potvrdené z Francúzskeho Charleville-Mézières. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre sa stalo individuálnym členom UNIMA internationale, Medzinárodnej únie bábkarstva, mimovládnej organizácie pridruženej k UNESCO. Najstaršej medzinárodnej divadelnej organizácie, ktorej členovia prispievajú k rozvoju bábkarského umenia na celom svete. UNion Internationale de la MArionnette (UNIMA) má zastúpenie vo viac ako 90 krajinách a každý rok ponúka svojim členom a študentom rôzne školiace alebo výmenné granty, podporu projektov a pomoc pre všetkých bábkarov na svete.

V archíve sme objavili dôkaz o našom členstve v UNIMA od roku 1962, členský preukaz Bábkového divadla v Nitre.

Z histórie
Myšlienka založiť medzinárodnú bábkarskú organizáciu vznikla v roku 1928 po 2. bábkarskej výstave v Baden-Badene a Stretnutí kultúrnych zväzov pre rozvoj bábkarstva. História UNIMA sa začala písať v Prahe, v Československu, 20. mája 1929 pri príležitosti 5. zjazdu českých bábkarov. Išlo o podujatie, na ktoré boli pozvaní hostia z Bulharska, Francúzska, Juhoslávie, Nemecka, Rakúska, Rumunska a Sovietskeho zväzu. V priateľskej atmosfére na návrh francúzskeho novinára a autora Paula Jeanna vzniká medzinárodné združenie bábkarov alebo UNIMA so sídlom v Prahe. Je to prvá medzinárodná asociácia divadiel na svete. UNIMA sa v krátkom čase vybudovala z malého kruhu priateľov na svetovú organizáciu. Prví členovia UNIMA pochádzali zo sveta bábkového divadla, no polovica zakladateľov pochádzala z iných profesií. Základným princípom UNIMA bolo “odmietnuť akékoľvek prekážky spolupráce“.