Sokoly zo Starého divadla mieria k reštaurátorovi

Opäť chvíľa hrdosti. Som veľmi rád, že sa mi podarilo presvedčiť kompetentných, že sokoly na našej budove sú v stave, ktorý by mohol priamo ohroziť našich návštevníkov ako aj okoloidúcich. V stredu 17.11. prebehla ich demontáž. Následne budú kompletné zreštaurované.
Martin Kusenda