Sokoly sa vrátili na priečelie Starého divadla

Dnes, 10.4.2022 sa vrátili sokoly na priečelie Starého divadla. Sokoly umiestnené na divadle sú repliky pôvodných sokolov ktoré zdobili budovu veľkú časť jej 90 ročnej histórie.  Z originálov sa reštaurátorovi p. Repáňovi podarilo zreštaurovať do pôvodnej podoby dva sokoly, ktoré budú oba umiestnené vo foyer Starého divadla, a naši návštevníci si ich budú môcť pozrieť naozaj z blízka.

 

foto: NVN