Stvorenie

Scéna, bábky a kostýmy: Magdalena Miteva
Hudba: Konstantin Ilievsky
Dramaturgia: Nikoleta Hvizd Tužinská
Réžia a námet: Magdalena Miteva

Obsadenie:

Danica Hudáková
Oľga Schrameková
Kristína Povodová
Simon Fico
Juraj Bednarič
Eduard Valašík / Michal Kalafut

Predstavenie vedie: Mariana Cibulková
Určené pre diváka:  4+
220 premiéra online:  13.03.2020
Počet repríz: 16

Bulharská režisérka a výtvarníčka Magdalena Miteva prináša na slovenskú scénu svoju autorskú inscenáciu, inšpirovanú biblickými aj vedeckým teóriami o počiatku sveta. Za cieľ si nekladie len jednoduché prerozprávanie známych príbehov, ale snaží sa zachytiť ich spoločnú podstatu a varírovať ich. Inscenácia vťahuje divákov do prostredia vznikajúceho života a ponúka im priestor na úvahy o veľkoleposti týchto momentov. Vyhýba sa hľadaniu jedinej pravdy o vzniku sveta a zameriava sa na podčiarknutie krásy ukrytej v prírode navôkol nás. Využíva techniku čierneho divadla, ktorou nadväzuje a odkazuje na podobné úspešné inscenácie z minulosti Starého divadla. Zároveň vďaka jedinečným scénickým možnostiam, farebnosti a dávke tajomstva naplno podnecuje fantáziu detí aj dospelých.

 

Creation

Bulgarian director and artist Magdaléna Miteva, brings to the slovakian scene her creation, inspired by biblical and scientifical theories of creation of the world. Her goal is not only to simply retell known stories, but to catch the meaning of them and change them. The story takes the viewers to the surroundings of emerging life and gives them a chance for reflection of magnificence of these moments. The story avoids searching for single truth about creation of world and focuses on the beauty hidden in nature around us. The story use the black theatre technique, wich follows up and mentions similar successful stories from the Old theatres past. Additionaly thanks to unique scenic options, color and dose of mystery the story fully ignites fantasy of kids and adults.

Foto: Michal Lachkovič

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.