Slovenský Betlehem

Autor: Ondrej Spišák

Dramaturgia: Veronika Gabčíková

Scéna a kostýmy: Mária Žilíková

Hudba a korepetície: Eugen Gnoth

Pohybová spolupráca: Eva Burdová a.h.

Korepetícia dychových nástrojov a hudobná spolupráca: Drahomír Daloš a.h.

Réžia: Ondrej Spišák

Obsadenie: Anjel, Panna, Mária: Lucia Árendášová, Anjel, Bača, Gazda: Ivan Gontko, Anjel, Stvoriteľ, Kubo: Ján Hrmo, Anjel, Eva, Gašpar, Gazdiná: Danica Hudáková, Anjel, Had, Smrť: Lucia Korená, Anjel, Adam, Stacho, Kováč: Rudo Kratochvíl, Anjel, Baltazár: Katarína Petrusová, Archanjel Gabriel: Oľga Schrameková, Anjel, Herodes: Agáta Solčianska, Anjel, Krčmár, Fedor, Cigáň: Roman Valkovič, Anjel, Svätý Jozef: Milan Vojtela, Anjel, Melichar: Mária Záturová

Premiéra: 28. november 2008
Počet repríz: 62

 

 

Vianočná ľudová hra je najpopulárnejšou hrou ľudového divadla. Vznikla zo stredovekého náboženského divadla ( vianočné hry ). Príbeh vianočných hier pochádza z biblie a odohráva sa v pastierskom prostredí. Dodnes ho tvoria biblické príbehy o pastieroch na salaši, anjelovi a zvestovaní narodenia Pána, o ceste do Betlehema a obdarovaní Ježiška. Súčasťou hry sú recitované i spievané biblické príbehy a koledy. Betlehemské hry boli v minulosti rozšírené takmer na celom Slovensku o to, aby sa zachovali čo najdlhšie sa usilujeme našou inscenáciou aj my.

Inscenácia pre deti od 4 rokov.

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.