Publikácia k 70. výročiu vzniku Bábkového divadla v Nitre

Milí naši diváci a diváčky, v roku 2021 naše divadlo oslávilo 70. výročie od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti by sme vás radi vtiahli do ukážok našej novopripravovanej výročnej publikácie, ktorá čoskoro vyjde v online aj tlačovej podobe. Na sklonku roka vám aspoň takýmto spôsobom ponúkame kúsok z nej, aby ste sa mohli na ňu tešiť.
Zostavila Nikoleta Hvizd Tužinská
Ilustrácie Miriam Horňáková

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.