Jánošík, Janosik, Jánošík

Jakub Krofta, Michal Walczak, Jozef Mokoš

Scéna: Marek Zákostelecký
Kostýmy, bábky a rekvizity: Marek Zákostelecký, Adam Walny, Szilárd Boráros
Hudba: Jiří Vyšohlíd, Dominik Strycharski, Eugen Gnoth
Choreografia: Jaroslaw Staniek, Libuška Bachratá
Dramaturgia: Veronika Gabčíková
Réžia: Jakub Krofta, Lukasz Kos, Ondrej Spišák
Hrajú: Václav Poul, Ivana Bílková, Pavla Lustyková, Filip Huml, Jiří Kohout, Redy Vávra, Milan Žďárský,  Pavel Černík • Mariusz Laskowski, Łukasz Kos, Andrzej Perzyna, Monika Babula, Grzegorz Feluś, Roman Holc, Piotr Tworek a Adam Świtała • Radovan Hudec, Lucia Korená, Rudo Kratochvíl, Miloš Kusenda, Agáta Solčianska alebo Alena Pajtinková, Katarína Petrusová, Roman Valkovič, Milan Vojtela

Premiéra: 10. mája 2010
Počet repríz: 8

V dňoch 17. – 24. apríla 2010 sa v obci Terchová uskutočnilo záverečné, finálne, tvorivé sústredenie troch spriatelených divadiel: Divadla Drak z Hradca Králové, Teatru Lalka z Varšavy a Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, ktorého cieľom bol vznik medzinárodnej, trojjazyčnej inscenácie na tému Jánošík, Janosik, Jánošík.

Všetky tri divadlá priniesli do Terchovej vlastné, už hotové repertoárové predstavenia, z ktorých sa mimoriadne náročným výberom vyselektovali scény rozprávajúce jednotlivé epizódy zo života Jánošíka. Vznikol tak ucelený obraz o živote tohto hrdinu nazeraný troma rôznymi pohľadmi, vyjadrený troma rôznymi poetikami. Vznikla nová, v poradí štvrtá, inscenácia projektu, ktorá bezozbytku splnila očakávaný a dopredu stanovený cieľ. Dokázala vytvoriť mozaiku pohľadov na jednu osobu, jedného hrdinu a súčasne podčiarkla spoločné i špecifické atribúty troch spriatelených stredoeurópskych kultúr. Inscenácia Jánošík, Janosik, Jánošík sa pred diváka prvýkrát dostala symbolicky v obci Terchová – rodisku Juraja Jánošíka: 24. apríla 2010.

Slávnostná premiéra tejto originálnej a ojedinelej inscenácie sa uskutočnila 10. mája 2010 o 19.00 h. v priestoroch Štúdia Tatra Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Nasledovali reprízy:

Vo Varšave 2x,, v Hradci Králové 2x,, v Poznani 1x,, v Prahe 1x,, v Banskej Bystrici 1x. A keďže zo strany odbornej i diváckej verejnosti pravidelne rezonovala požiadavka uvidieť všetky „jánošíkovské inscenácie“ symbolicky sme sa rozhodli uzavrieť tento mimoriadne poučný a človečenský i profesionálne prínosný projekt opäť v Nitre – o rok neskôr na ďalšom ročníku prehliadky divadiel a divadelných škôl krajín V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás tzv. „Jánošíkovou sobotou. V sobotu 14. mája 2011 sa totiž odohrajú všetky tri národné i medzinárodná inscenácia Jánošík.

KedyPre Ako dlho Kde Kategória Cena
Na tento mesiac nie su zadané žiadne ponuky.