Projekt „Modernizácia zvukovej, svetelnej techniky a zvýšenie hygienických štandardov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre“

Staré divadlo Karola Spišáka  v Nitre realizuje projekt  Modernizácia zvukovej, svetelnej  techniky a zvýšenie hygienických štandardov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Jeho cieľom je zabezpečiť udržateľnosť a odolnosť významnej regionálnej kultúrnej inštitúcie zabezpečujúcej rozvíjanie  divadelnej kultúry a prezentovanie  dramatickej tvorby najmä pre deti a mládež.

 

Pridaj komentár