Predstavenia Starého divadla výhradne v režime OP

Predstavenia Starého divadla patria do kategórie Nízkorizikové hromadné podujatia výhradne s účasťou osôb v režime OP. Za kompletne zaočkované osoby sa považujú aj deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku.

Pridaj komentár