Divadlo sa otvára pre všetkých

Divadlo sa otvára pre všetkých! Uvoľňovanie pandemických opatrení sa týka aj divadiel, rušia sa režimy OTP, OP aj OP+.

 

Podľa Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí zo dňa 17.1.2022 predstavenia Starého divadla patria medzi hromadné podujatia s účasťou osôb v režime OP.

 

Režim OP

Reštaurácie, ale napríklad aj múzeá a galérie budú fungovať v režime OP. Do kategórie spadajú kiná a divadlá, ale aj bohoslužby či prevádzky, ktoré nie sú na zozname základných obchodov – teda napríklad predajne hračiek, ale aj predajne s nábytkom.

Deti majú aj v tomto režime špecifické podmienky.

Deti do veku 12 rokov a dvoch mesiacov sa podľa vyhlášky považujú za zaočkované. Preto ak ich chcú rodičia vziať do kina, divadla či do reštaurácie, nepotrebujú na to pre dieťa žiadny dodatočný test.

Na deti od 12 rokov a dvoch mesiacov sa však už v tomto prípade vzťahujú pravidlá ako na dospelých. Aby sa takéto dieťa dostalo na predstavenie do divadla, kina, reštaurácie alebo inej prevádzky v režime OP, musí byť zaočkované alebo muselo prekonať covid pred nie viac ako 180 dňami.

U detí sa prekonanie covidu preukazuje podobne ako u dospelých potvrdením o pozitívnom PCR teste. Antigénový test sa uznáva iba u detí do 12 rokov, ak test absolvovali v odberovom mieste do 15. novembra 2021 a majú potvrdenie od všeobecného lekára.