Ponuka práce Kulisár- kulisárka, stavač – stavačka scénických dekorácií

 

 

Kulisár- kulisárka, stavač – stavačka scénických dekorácií

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Miesto výkonu práce
Ul. 7. pešieho pluku 1, 94901 Nitra – Nitra, Slovensko

Dátum nástupu na voľné pracovné miesto
01.01.2023

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu

Dátum a čas vytvorenia
30.11.2022 o 15:20


Údaje o pracovnej pozícii

Id VPM 1957114

Zdroj Portál SZ

Názov pracovnej pozície
Kulisár- kulisárka, stavač – stavačka scénických Dekorácií

Profesia (SK ISCO-08)
3521021 – Technik scény

Pracovná oblasť
Kultúra, umenie, TV a vydavateľstvo

Počet voľných miest
1

Náplň práce
Stavanie scénických dekorácií na domácej scéne ako aj na zájazdoch divadla:

– montovanie a demontovanie častí javiskovej dekorácie
– nakladanie a vykladanie scénických dekorácií pri zájazdoch
– rozmiestňovanie scénických dekorácií na javisku
– obsluhovanie pohyblivých častí scény
– uskladňovanie scénických prvkov a javiskových dekorácií
– vykonávanie bežnej údržby a opráv javiskových dekorácií
– ostatné činnosti v zmysle náplne práce

Miesto výkonu práce
Ul. 7. pešieho pluku 1, 94901 Nitra – Nitra, Slovensko

Ďalšie miesta výkonu práce

Pracovné podmienky

Pracovný a mimopracovný pomer
Pracovný pomer na určitú dobu

Počet mesiacov
12

Nočná práca
Nie

Sezónna práca
Nie

Pracovné miesto vhodné pre
Absolventa

Základná zložka mzdy v eurách (v hrubom)

V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Druh voľnej pracovnej pozície
Voľné pracovné miesto vo verejnom záujme

Požiadavky na zamestnanca

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie

Znalosť slovenského jazyka je nevyhnutná
Áno

Všeobecné spôsobilosti
tímová práca
fyzická zdatnosť
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
manuálna zručnosť

Osobnostné predpoklady
iniciatívnosť
ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
technický talent

Údaje o zamestnávateľovi

Názov spoločnosti
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

Právna forma
Rozpočtová organizácia

Sídlo
7.pešieho pluku 1560/1
94901 Nitra – Nitra
Slovensko

IČO 36103004

Počet zamestnancov
25-49

Internetová adresa
www.sdn.sk

Charakteristika zamestnávateľa
Profesionálne divadlo pre deti a mládež.

Činnosť zamestnávateľa (SK NACE Rev. 2)
Scénické umenie

Zabezpečenie obsadenia pracovnej pozície

Sprostredkovanie kandidátov
Vlastnou formou

Forma sprostredkovania
inou formou –

Dátum ukončenia ponuky
02.01.2023

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba
Ján Buch
jan.buch@sdn.sk
+421918818936